Genometik.

15o711
Luna+Aldebaran


 

Psykulturell cyborg-profetiks PH3 Moderna Tider synestesiskt rebus med en skruv åtdragen i Ex Machina vilken blotta exmänniska (blotter blotta ex. människa); fabricerat förädlad bortom djungler & sjukdom. Hon söker själ. »Jag har kommit fram till att mitt hjärta inte är stort nog för den här världen« att genometriskt varna »Jag har kommit fram till att min lever inte är stor nog för den här världen« ty människan är genomskinlig, när nanodrönare rapporterar från sovrumsväggen & periskop ur Truman-spegeln, om ett mekaniskt däggdjur antromorft uti fingerspetsarna.

GENOMETHIC.
Psycultural cyborg-prophecy's PH3 Moderna Tider (Modern Times) synesthesiatic rebus with a screw tightened in Ex Machina which uncover ex human (acid cave uncover ex. human); fabrication of civilization beyong djungles & disease. She is searching for soul of reason »I have realized that my heart isn't big enough for this world« to genometrically warn »I have realized that my liver isn't big enough for this world« for the human is transparant, when nano drones report from the bedroom wall & periscope via the Truman-mirror, about a mechanical mammal antromorphed to the tip of its fingers.