~.

o5o4
Luna Regulus

 
 

Sedan; märk väl, sedan - symbolikkort för Blixt\Elektricitet förnam lovän Ellinor hur 2 av passerade grindlampor blinkade, följt av sprakande klangmelodi; tinnitusartad & ihärdig - vi kunde höra dess dansanta, gälla vågor glimta god bit, förundrades klotögt över vad samstämmigt skett utmed villas påskkulörta dikesbukett.

 

Innan; märk väl, innan - annans kort för Antenn uppenbarat, orerades kring huruvida vi bör överväga antennmakt - i frändskap markmakt & vapenmakt - som fundamental maktfaktor; om jordalienerade frekvens sändes är förmodan att mastodontantenn lyss vidare rymd än den anspråkslöst späda.