~.

o5o4
Luna Regulus

 

Sedan symbolikkort för Blixt\Elektricitet förnam lovän Ellinor hur 2 av passerade grindlampor blinkade, följt av sprakande klangmelodi; tinnitusartad & ihärdig - vi kunde höra dess dansanta, gälla vågor glimta god bit, förundrades klotögt över VAD samstämmigt skett utmed villas påskkulörta dikesbukett. Innan annans kort för Antenn uppenbarat, orerades kring huruvida vi bör överväga antennmakt - i frändskap markmakt & vapenmakt - som fundamental maktfaktor; om jordalienerade frekvens sändes är förmodan att mastodontantenn lyss vidare rymd än den anspråkslöst späda.