A L L E N A .

 

om

e n s a m h ä l l e t ;

p e r s o n l i g t   &    p o l i t i s k t .

 

Texterna VE MOD, ASENSUELLT, NORDIC NOIR, LUST & KORSFÖRFÖR MIG sammanslagna.

 
 

Lust betyder Motivation betyder Drivkraft är Bränsle är Eld är Lust. Att begråta asensuellt är att beröra svidande hungern; brist på bränsle - inte saknad av penetrativ fysisk stimulans.

 

Tolkar av skandinaviskt härområde att amorös aptit skall hyssjas & ses ovidkommande, att önskan för sällskap benämnes osjälvständig desperation & att mången har för avsikt att draga håv i kärlekshav endast för den bekräftelse fångade fiskstjärtar kittla.

 

Realiteten är att drömda män trånade för, nog ej kan finnas här; orsaker nog ältade - & att nordiskt oavsett är markant utspätt i ett land vilket har emottagit en sådan numerär % av migrerande icke-europeiska herrar att mansblickar vilka mötes provocerande ofta är arabiskt & afrikanskt mörka - därmed amoröst egala. Detta är mäkta modfällande; ytterst oinspirerande

 

Sekretsymbolik; vild kåtma i dvala - det är Väsenet, som moloket kurrar om natten. Likt vi i frosseri ändock är undernärda tycks vi även sexuellt depraverade (vi är vulgärt pornografiskt frisinnade snarare än självkännande sexuellt frisinnade.. \ VÅLD. Månne därav, tolkar mången vilja att Knulla alldeles ordagrant, förglömmer vad sex är; LUST fattas mig, 

 
 

HERRENS.
o18o827

 

o18o724 ..stilig & genial, initiativbejakande sveasprungen i god strävan, var stor längtan; så storeligen glädjande när iseras nordankomst bjöd herre vem bjöd mig en uppvaktnings afton. Han beundrade min själ & han bar begär för min kropp - han ägde imponerande intelligens & tilldragande gröna ögon. / GRÖNÖGD.

 
 

Under päronblommig vår & skållande sommar har jag burit förkläde & givit herren rogivande fotmassage inför natt. Tillvaron intet rent guld & gröna skogar: än finns ömtålighet i vår idyllkreation, för än ser vi varandras sidor - men jag har bestämt mig: jag vill leva med denna man. Hans gröna ögon speglar min framtid.

 

Om han bara vill detsamma. Upplever hans vilja vara bräcklig & kan känna att det värde jag bär skall skattas i en säkerhet; att mannen vet att uppskatta att äga mig. Att han kan se mina blå spegla hans framtid.

 
 

INGENS.
o1812o5

 

o18o827 Jag vet att mitt värde är sådant att en man skall skatta sig rik - så rik, så som jag är stolt! - när jag ser helheten utkristalliseras i hans iris, & tillhör hans framtid; när han är den Man jag ser mig invid.

 
 

Så som jag ovan kände mitt värde, kan jag ej känna det nu. Den emotionella otrygghet som en tvivlande man innebär, är allt för hård mot mig. Det är ovärdigt.

 
 

LYUBOV'.
o17o118

 
 

Såsom i kropp, så ock kroppar: äggceller avge arom, givande respons i spermiemolekyl lockad att skynda, ledsagande att icke irra. Hon: dragningskraft - han: penetrativ. Om han ej penetrerar henne är hennes dragningskraft el.\& hans penetrativa förmåga, bristfällig; inkompatibelt infertil.

 
 
 

Oberoende av befruktelsebegär el. ej, är detta - för Kvinna traktande kärlekseld - obrukbar jord. Vad Sverige, för mig, tycks. I & med att jag i vår inte har haft ett kontinuerligt sexualliv under loppet av 4 år, samt på ~1 år ej virat spirorna om karl för att honom njuta, är upplevelse att Sverige för mig är impotent. Om jag ej är tilldragande nog el. om män ej är penetrativa nog, kvittar - resultatet är oavhängigt detsamma; inget parskap & inget könsumgänge.

 
 
 

Skall gästa öst; likt för vulkanö är huvudsakligt syfte att känna hanfolkets kulturella karaktärstemp. Kärleksturism, kallas det hela, & det tros vara reserverat män & grånade damer med förkärlek för svarta ungkobror. Men, gör en ung kvinna med förkärlek för dominanta herrar vilka tar självklara initiativ bortom alkoholinfluerade miljöer samt digitala arenor (knappt ens dessa), klokt i hopp om kärlek i Sverige?

 
 
 

Man undrade varför jag väljer bort svenska män. Så är inte fallet; i ickepenetrativt ickeagerande är det jag som är bortvald, ty egen tilldragelses effekt är betydande i vita utriken & här näst intill verkningslös. Sverige vet att jag har älskat våra män - skepnad, intellekt - & med dessa älskat. Att sällskapa en svensk karl är kulturellt gynnsamt & språkmässigt lyckat - naturligtvis önskvärt.

 

Man sade att jag säkerligen nekat ett antal uppvaktande män, & nog har jag så gjort - varav merpart har varit gubbstruttar, svartmuskiga el. besittande avsevärt lägre klass av moral, utseende & sinne. Även dessa oskäliga är dock få - skäliga, sålunda än färre.

 

Evaluering: Istället för att bistert gråta i den blågula fanan vill jag finna tillfredsställande alternativ i vita områden där blick leder till aktion - evakuering, ty här förslösas uppnosig byst & rosiga kollagenkinder.

 
 
av  D an  B eck . Kryper till sängs med pompöse     CORNELIU ZELEA CODRENAU     & dammigt varulvssköte.

av Dan Beck. Kryper till sängs med pompöse CORNELIU ZELEA CODRENAU & dammigt varulvssköte.

 
 

Gripbar statistik för Sverige o16 (med årsomnejd).

Främmande män vilka presenterat sig sobert på ljusan dag - O. Främmande män vilka presenterat sig dyngraka på klubb - 1. Män vilka i sobert socialt sammanhang bjudit mig för tu man hand - O. Tydligt markerat intresse via Ansiktsbok: ~6, varav andel så som skrivet i ovan stycke. Respons i egenskap av FJÄLLBJÖRK - otal av fotografigilla (enligt mig ogiltig flickfason, som även drev mig från Happy Pancake), men kontaktsnitt endast ~2 män\vecka (var medlem 1-2 månad). Respons på Tinder - 2 träffar spikade, varav den förste mannen innan möte ignorerade mig via metoden radera & den andre ställde in för att han 'behövde tvätta & mådde lite dåligt' - sålunda O; gav upp appen.

 
 
 

Exklusiva män suktande för otro, räknas inte som intressenter (& bind er ej, om ni ej önskar bindas: friheten är, för den frie Mannen, fri). Februari månad träffade jag vid ett tillfälle en man vem jag tagit initiativ att skriva till, samt ej hymlade med nyfikenheten inför. Det blev endast natt & morgon, ej mer; hans val. Utöver detta (sexuella) har jag under året fått parskapsträff med: O.

 
 
av  L eonid  P asternack . Kära hora.. Hona.. Sugga.. Blivande brud.. Åh, min arma skalle! Nu et jag; briljant! Såhär:  Hej! Hoppas att du inte tycker att jag är ett creep. PS. Vill inte ha sex med dig.  Nej men för i helvete, jag glömde bort att jag är ryss! Kastar skiten, river upp ett knippe mjölkört & åker dit & knackar på i stället..

av Leonid Pasternack. Kära hora.. Hona.. Sugga.. Blivande brud.. Åh, min arma skalle! Nu et jag; briljant! Såhär: Hej! Hoppas att du inte tycker att jag är ett creep. PS. Vill inte ha sex med dig. Nej men för i helvete, jag glömde bort att jag är ryss! Kastar skiten, river upp ett knippe mjölkört & åker dit & knackar på i stället..

 
 
 

Inte är det väl märkligt, att jag av ~18 nyfikna herrar (varav ytterst få föreslagit träff) inte funnit en dominant & högintelligent nordhanne, kittlande & skälig min smärta lekamen, min passion? Inte är det väl märkligt, när var & en - allraminst envar av Sveriges ändock skapliga karlar - vet att mod & ryggrad här blända med sin frånvaro, & ingen Kvinna känner välmående av att förfoga över större stake (min mentala är diger som Fäbojäntans lekting, & jag förväntar mig att mannens dito är bräckande ymnig som det största av älghorn) än karln sin.

 

Värdesatte jag inkomst före integritet & yrkestitel före underlägsenhet inför hanhjärna, vore det desto mer trivialt; pengar & position finns det mången man som har - god moral & överflödescerebrum, är det sämre ställt med.

 
 
 

För att inte tala om, hur manlig 'ansträngning' ske när han vill nå kommunikation. Skyr ordvalet, men är det brukade & skall så förfula denna post: Creepy. Sällsynt att Man inleder konversation, & när så ske, ske det i WWW-värld där han vanligtvis antingen bedyra blott oerotiskt intresse el. framhäver hopp att jag ej ser honom vara.. det anglo-otäcka C-ordet. Vem presenterar sig explicit - genant urskuldande - som icke-creep; vilken idé vill hos recipient ingjutas? Herregud, & Fru Gud & Fan & hans moster - gud nåde mig!

 
 
 

Överdramatiserande - men latitupiskt - att tala om Creep & Stalking; det är PM, för bövelen - inte inbrott via sovrumsfönstret. Kvinnor vilka rynkar nosen är att ignorera - en man SKA veta att ignorera kvinnans barnsliga ovett. I ASENSUELLT beskrives hur man följde mig från en klubb till nästa, för att vid stängning erbjuda skjuts - att jag, trots ointresse, blev upprymd av att han visade tåga - driv & stolt potens - att vara med mig. Den generiske svenske mannen, kryper ihop så som av skam inför sin pulserande penis. Tycks det. Sug på den, Hynek Pallas & Stefan Löfven. Gud bevare oss.

 
 
 

THE SWEDISH THEORY OF LOVE.
o161oo5

 

DOKUMENTÄREN - dystopinära skandinaviskt avsnitt av Black Mirror - presenterar konvenansens progressiva dårskap; svenskor vilka se fader irrelevant för barnalstrande - utöver i roll av distanserad, främmande donator samt skepnaden 'ömsint' ombesörjande stat - betalar för framkramad, nedfryst säd att befrukta hennes älskade ägg. Inga svek, inget svett - ingen närhet: behändigt & bekvämt. Ett surrealistiskt nonfiktivt faktum & vi accepterar denna framtidens förvridna form av hur vi förhåller oss till medsjälar omkring: individens positiva framsteg, hävdas.

 
 
 
 

Samma tendens till inautentisk fertil eroticism ses dock även hos mansfolket, vilket i ökande grad avskärmar sig äkta Kvinna till förmån för kategoriserade porrflickor; det feminina syftet degraderat till blott roll av distanserad, porfri stimulans (mekaniskt stillad hunger är nyanser av apatisk ickejakt; är HYENA). Inga tårar, ingen kompromiss - ingen annan jävla människa att ta intim hänsyn till. Fria från varandra - fastän fast i detta oberoendes bländverk av institutioner & svala famnar; fast i ett ömsesidigt beroende av stat & surrogat.

 
 

TILLSAMMANS.
o19o617

 
 

CARL & KARIN Larssons kultmässiga gemenskap väcka, bortom tacksamheten över att sådant kärleksöde kan finnas, avund. De ha mig i avund, ty de representerar nära på arketypiskt ett romantiskt tillika strävsamt tillsammansskap som - fastän de var särskilda konstnärssjälar - på intet vis var unikt för tidseran.

 

Fastän icke allt var idel idyll, som rosenkindade lintottar & dalaträdgårdens nio vita björkar kan låta påskina, levde de idealet: i nöd & lust, med skapelsens gröna knoppar & dirultiga knoddar runt knuten. Bekymren tog de sig an tillsammans för att i lyckoglimtarna njuta tillsammans. Sida vid sida, även när på var sitt håll åtskilda i egna syften.

 

De kände väl sitt tiderums vedermödor; Carls barndom prägades av hunger & en kärlekslös fader - vilket märkte hans innersta rum. Av de 8 barn Karin förlöste förlorades ett i ytterst späd ålder, likt dödslien tog den förstfödde sonen ur hans ungdom, när blindtarm brast. Även Karin var för en period svårt lungsjuk, i ett - innan ytterligare kamin inhystes - utkylt hem. I vår tid ha vi i Norden tryggad värme & mången förr farlig sjukdom råder vi bot på, men..

 

Ändock är det än synd om människan. I mitt hjärta är den sant stora vedermödan vår förbannade tids vedermöda - det är under ensamheten, som människan förgås. Det vad är än värre, fångenskap & tortyr - extremers exempel, är sällsynta rysare. Men ensamheten.. Den är den hånleende bödel som dagligdags går vid människans sida, så vardagligt påflugen att vi näppeligen rycker åt axlarna åt dess de vackra ängsblomstren överskuggande närvaro.

 
 

E b e n h o l t s .

 

ODRÖM.
o18o215

 

o161o3o
»Du lever drömmen!« Tu-sades på järnvägsfärd i kvinnokupé. 
»Drömmen är karl & kvarn«, svarade jag;
jag lever inte drömmen.

 

o15o9o1. När männen med attraktivt yttre ej äter lejonros när männen vilka äter lejonros ej existerar i attraktivt yttre tryter tålandet; fingrar särande läppar besvärande hals får lov att vara punktur i maskulint nära i tiderymd - hopp i tama männens era ett bakgrundsbrus ämnat för besvikelse, & i viss mån stagnant sådan för jag stannat i Skandinavien för våra vita vackra män. Men jag vill inte vara med vita vackra män vilka ej äter lejonros & jag vill inte det mörka Sverige. 

 

o16o8. Man ansåg att någon torde väcka nog glöd för mig att vilja knullas av, & självfallet är det så; i Stockholm synnerligen ser jag ofta fysiskt attraktiva män & av dessa bör ett par stycken dela vision, värderingar & attraktion. Men i vilka sammanhang kommer dessa män att initierande intressera sig för mig? För inte sker det i ljusan, nykter dag & knappt på klubb; hur är det ens möjligt för en kvinna att ta på sig en sådan liten & trång klänning som jag bar under en fredagsnatt utan att en enda karl kommer fram & presenterar sig.

 

o171o o3.3o. Från ledsen för att det är så svårt & av känslan av att vara äcklig, till fundersam; vad gör jag för fel. Sedan brådskande att bege mig till land där jag upplever mig sedd av hanar. Vill omfamnas för vem jag är, så visst är det synd att jag blir sårad av hur Sveriges män tolkar mig. Ibland är det förolämpande att träffa en man; när jag inte är illamående av mig själv är jag illamående av mannen - var & en har förolämpats av verkligheten. Ibland är jag förtvivlad & längtar efter nästa liv när jag förhoppningsvis inte missförstås - men detta finns det givetvis ingen sans med, när det skall räcka att fara. Jag tänker på han som tänt lustan tidigare & hur hans händer gjorde allt rätt, allt var rätt utom när han frågade mig om det gjorde ont: det gör ont men jag vill inte att du slutar. Jag tänker på vem som skall tända lusten härnäst & att jag just nu bara känner mig olustig. Äcklig. Slutligen matt. Gud, varför gör du detta mot mig, jag saknar vad jag behöver. Hur kan jag förtjäna det? 

 
 

Gårafton sammanställdes anteckningsskärvorna. Under natten vaknade jag ~o3.3o - tidpunkten för sista ur sorg arla skrivna ord - med hjärtat intensivt bult-bult-bultandes av ovälkommen oro.

 

Odrömmens kärleksvansklighet varit källa till så, men det är tack & lov inte en oro som plågar mig mer om än som hungerplågad, fast numera lovande att stillas för det är annorlunda i ČESKO; tycks som jag ville det i Sverige - män tar nyfiket min hand för att presentera sig & markerar stiligt vår olikhet genom att ge den en ömsint kyss, & jag undrar så hur regionalskillnad i signaltydning kan vara .