E K O .

 

om
k r e t s l o p p s e n l i g h e t    &    t e k n o r e s o n .

 

Den som bedriver allt maskinmässigt får ett maskinhjärta.
Poul Bjerre.

 
 
Konst.jpg
 

Kretsloppsenligt leverne är framtiden för människans civilisationskonstruerande, eftersom urholkad, förgiftad & döende levnadsmiljö innebär urholkad, förgiftad & döende mänsklighet; först som civiliserat beteende & sedan som art.

 

Jag tror på
anarkoprimitivismen el. ekofascismen.

 

Vid kris/katastrof vilken verkar förödande för infrastruktur & teknologi - industriell civilisations fernissa - faller sig anarkoprimitivismen naturligt. I egenskap av att vara en samhällsideologi som kan falla sig naturligt tror jag att det är just så som den skall ske, om den skall ske.

 

Sett till detta, samt egen förkärlek & pragmatinsikt, tros segervisshet för ekofascistisk samhällsstrukturering.

 

Anarkoprimitivismen nödgas nog nödgas för att ske: primitivism lockar fåtalet ty flertalet tolkar detta som skitig återgång - men strukturen anammas när nöden så kräver. Den miljövärnande fascismen tilltalar förmodat desto fler - i synnerhet när fullödig förståelse för ideologins syfte & sanna kärna, finns.

 

Fascismens kultiverade kontext är av folket föredragen framför primitivismens djuriska jordfamning. Majoritet vurmar dock för diffusa frihetsideal, men kommer att behöva omtänka dessa när det som synes leder till att andra höga värden - så som skönhet & moral - förfaller, & artens samt folkslagens fortlevnad hotas likväl som friskheten i den natur vi bebo.

 

Är kärleken gentemot frihet starkare än kärleken gentemot liv?

 

Utan ren miljö - intet ren varelse; sålunda skall detta vara av högsta politiska prioritet. Rådande paradigm - Humanismen - lovordar människan framför naturen; har illa klang gällande människan i naturen - vår position inom det allrådande kretsloppet, & är därmed ofrånkomligen dömd att slutligen förolycka vår miljö; att misslyckas.

 

ANARKOPRIMITIVISM.

Text kommer.

 

EKOFASICSM.

 
 

I de arkaiska djupen i människopsyket sitter en instans som ständigt finner nya invändningar mot att göra det nödvändiga. / Rolf Edberg (1912 - 1997) / Årsbarn med Plejaderna - funderingar i en glänta mellan skog & vatten. (1987)

 

Text kommer.

 
 

D a g b o k .

 
 

GENOMETIK.

o15o717

 
 
 

Psykulturell cyborg-profetiks PH3 Moderna Tider synestesiskt rebus med en skruv åtdragen i Ex Machina vilken blotta exmänniska (blotter blotta ex. människa); fabricerat förädlad bortom djungler & sjukdom. Hon söker själ. »Jag har kommit fram till att mitt hjärta inte är stort nog för den här världen« att genometriskt varna »Jag har kommit fram till att min lever inte är stor nog för den här världen« ty människan är genom.skinlig, när nanodrönare rapporterar från sovrumsväggen & periskop ur Truman-spegeln, om ett mekaniskt däggdjur antromorft uti fingerspetsarna.

 
 
 

RYMDKOMMUNISM.
o15o125
Luna Mars
Luna D Node

 

»Jag vill.. Leva i en vacker miljö, i ett hexagonformat litet hus, äta bra mat..« Väsentligt: »..& få jättemkt kuk!« Framtiden. »Jag kan ställa upp.« Tveksamhet: »Du kommer att vara upptagen med att slicka någon robot.« Dessa maskinvurmande karlar är scifi-hemsökta, av pojkdrömmar & Star Trekisk rymdkommunism.

 

ZON-FE3O.
o17o2o5

 

»You are the first one not to ask for the WIFI
; it says something about you.«

 
 

Kosmos är en samling kemikalier, & alla de som lånas till liv måste återlämnas. Människan har försökt att sätta sig över detta genom att bygga mausoleer & innesluta sina döda i koppar, brons eller stål. Djur dör där de råkar befinna sig, & genom asätares metabolism & mikroorganismers nedbrytning kommer deras substans åter in i det kemiska kretsloppet. Föga eller intet går förlorat. / Okänd litteraturkälla.

 

L e k t y r .

 

Hornborg, Alf.

MYTEN OM MASKINEN.
Förlaget Daidalos.

 

Linkola, Pentti.

CAN LIFE PREVAIL?
länk kommer.
Arktos.

 
Praha.

Praha.

 

o16
»Du är ovanligt öppensinnad för att vara fascist.«
»Jag kallar mig för 'kretsloppsenlig'.«

 
Berg.jpg