V a r i a .

 

NF.
o16o32o

 
 

o11 samt o12 gavs jag INFJ. o14 INFP med marginell preferens för P framför J. Aktuellt tycks jag vara I(3%)N(41%)F(31%)P(31%) - dvs. fluktuerande P+ J samt marginell preferens för Introvert framför Extrovert (är dock utpräglad introvert med mänskokär sida & hög emotionell intelligenskvot).

 

Evigt N - intuition, & F - känsla. Beskrivningar för denna Jung-inspirerade Myers-Briggs personlighetsindikator dock icke mer än just indikerande; tycks fokuserat på de unga & outvecklade.

 

VARV.
o18o515

 

Nära födelsenatt sade sällskap surrealistisktom hur kattan är en & samma som i äldre videor sedda; en & samma skamfilade diamant kantstött slipad av års vördnadsfulla & vanskliga händer.

 

Hur många nätter har inte drömts, hur många solar har inte setts? Innan oo8 hade jag aldrig berusat mig; föll för psykedelika - efter dess årsskifte hade jag tagits av Kundalini; fallen ur konsensus. Att jag decenniet därpå skulle kunna vara korn av detsamma skrot är surrealistiskt att föreställa mig; rynkar nosen åt makabra exemplar av de i fasa ryggande för den tidvåg som utvecklar sig i urfamnat hav.

 
 
2oo8  Lidingö.

2oo8 Lidingö.