I n t e r v j u .

 

o 1 o .

 

Favoritsuperhjälte? Michelangelo i Teenage Mutant Ninja Turtles. När jag blir stor? Kär, lycklig, rik, hög & varm av morgonsolen som ligger på min imaginära balkong var jag nu må hamna. Karriärsmässigt önskar jag testa på olika områden, gärna vissa konstnärliga sådana. Förutom att författa har jag ytterligare vilda drömmar; sedan 8 års ålder har jag velat bli filmmakare & det hjärtat bankar än hårt. Vilken blodgrupp tillhör du? Ingen aning. Jag kommer att förblöda & dö.

 

o 1 4 .

 

Ser fram emot att träffa: Alla kära på planeten tills dom tar fram sina skärmar - då blir jag deprimerad & vill inte leka mer. Paranoia: Evigheten. Saknad: När känslan för någonting är beroende av någontingets frånvaro.

 

o 1 5 .

 

What impact do you want to leave the world? Inspiration to close the two eyes, open the third, then once again open the two eyes; all three eyes - the holy spirit. If you could invite any 3 people from history to dinner, who would you invite? Sage Francis, Nikola Tesla & Edith Södergran. I'll go to bed with all three of 'em. If you had a label round your neck, what would it say? Djur. Where do you see yourself 1O years from now? Blue mountains, sexy male, good tribe. The best advice you have ever received? To shut the fuck up.

 
 
o15.

o15.

 
 

o 1 7 .

 
 
o17.

o17.