O R G A N I S E R A T .

 

Om

- i s m e r ,    p o l i t i s k    p a l e t t    &    o r g a n i s a t i o n e r .

 

o16o411

 
 

-Ism-besatthet är eras personapresentation trots psyke.logiskt filter av flytande definition - ty skiftande värdesystem, tidigare erfarenhet färgande perceptionen; -ism kan hinta - aldrig beskriva. Fördom\förenkling är användbara mellanmänskliga verktyg när förbundet till vetskap om dess grova trubbighet. Ändock är det fashionabelt att snida vår form till fullo med sådant kit: 

 

Jag är -ism, -ism & anti-ism.
Jag är.
Osedd.

 
 
Truman Show  /  P eter  W eir &  A ndrew  N iccol.

Truman Show / Peter Weir & Andrew Niccol.

 
 

VAL.

 

Voteringsoskuld tagen 2oo6: blankröst. 2o1O: likaså blankröst. 2o14: jag avstod från att rösta, med anledning av att min tidigare syn på blankröst som en röst för visat deltagande missnöjd med alternativen, ej överensstämde med min allt mer kritiska hållning gentemot parlamentarismen i vår skendemokrati. Det är viktigt att folket är politiskt medvetet & aktivt, men denna valurna är inte en självklar ram; tänk & agera bortom.

 

o1oo917

 

Felet ligger inte hos mig utan hos partierna - högarna av avföring - jag ratar.

 

F!

 

F! är i grunden inte ett parti för Kvinnan utan ett parti för gränslöshet. Schyman hävdade själv så under en föreläsning i Norrbotten. När hon o17 fick frågan - ty så tycktes ej fallet - om inte feminismen skall ha Kvinnan som utgångspunkt, svarade hon att utgångspunkten är gränslöshet.

 

o14.

 

Lokal Björken, lyss vi Gudruns gälla stämma. Inledningsvis ljöd mikrofon illa & folket omkring mig viskade om smärtade öron, likt även jag kände & valde att berätta. Hon sade att det inte gick att göra någonting åt volymen. En sak som gick att göra åt volymen, var dock att tala i piano & inte bleckblås. Någon tid för frågestund - orsak för närvaro - gavs ej efter föreläsnings 9O minuter; när scen avträtts klev jag sonika fram för att tacka & undra:  ?

 

Gudrun hade om brottsoro för karlfolk av skild kultur + etnicitet yttrat att den oroade var - s.a.s. - mörkrädd, vilket var båd dumt & förringande sagt. Maken till fräckhet, att i sanningsfrånvänd hudharang negligera systraskap & endast ivra för att immigrerade bemöts ickeförutfattat. Antecknat: Ej enbart bemöta fördomar - hur bemöta reella problem, exv. ökade sexuella trakasserier? Ytterligare anteckningar vila i fɛskəortkartong.

 

Undran ställd rörde dock hur hon under föredraget fokuserat på företagssfär. Att Feministiskt Initiativ inte är den arbetande människans parti, är tydligt. Den vanliga kvinnan är för F! lågintressant; hennes ängslan & önskningar för tillvaro.. viftas undan, & hennes könsliga essens ignoreras. Profitvåta karriärister till damer omhuldas av Gudrun & hennes rosa pigor. Hon medgav att kvinnor & män besitter olika karaktäristika, & att feminin karaktäristika ska verka för att stärka stat & industri.

 

Tilltalar detta - denna stat & dess industri, men med frikostig kvinnoandel (sällan den ömt vårdande, ty: makt) inom betydande positioner - dig, är F! att räkna med. Värnar du Kvinnan, bara bränn dess skenrättvisa skära (dysto)utopi & begrav dess aska under tungt tung sten, så att den aldrig kan resa sig åter.

 

o17o5.

 

»Ska inte feminismen utgå från Kvinnan?«, besvarade Gudrun Schyman med ett rungande »Nej, feminismen är gränslös, universell..«, i Björknässalen dragande norr till minnes hur föreläsning o14 följdes av fackelhop mot rasism.

 

Hur kom etniska värderingar bli odiskutabelt integrerat i samtida feministiska konsensus?  Samt intenationalism; »Vi lever i en global värld!« sade Gudrun & tecknade feminismen ⇹ motstridande; F! - öppenhet, universella rättigheter, normkritik & antimilitarism, varvid loyttrat att Gudrun i sanning åsyfta extrapolerad traditionalism; samband - månande flockterritoriell jordmån ofta månande bevara klassiska könsvillkor - ej detsamma som samma.

 

Om Jordnationalism & Blodsnationalism kom sedan föreläsningen rosenröd åhörare orerande - instämmande: samband int detsamma som samma!

 

HBTQWTF; mången brydd, men hur är sexuell identitet\hormonellt morbida rabalder ideologiskt sammanlänkat? & fetmaglädje & 'funktionsvariation' belyst & klass i blickfång - detta sk. intersektionella solidaritetspaket kan fresta oräkneliga mjukhjärtade vurmande vad jämbördigt är, men till syvende & sist berör det inte kvinnan & inte är en hårdnackat konservativ för att anse att just Hon skall vara av luminos magnitud - inte kräken, kraken & kryckan.

 

Sedan särartens häxor bränts på bålet åkte kompanikitteln i eld för allsköns ingredienser av ytlig kramklang, att ståta i celebreringsgryta kallad 'Feminism' - fastän dess smak var fjärran venusbergets sälta; dess os främmande för hennes essens, & desto närmre patogen abnormalitet: regnbågsgarnerad & inmundigad av globboskap vilka inte står ut.

 

BANKREFORM.

 

DE FRIA.

 
 

De Fria är en i flera fall angelägen & informativ folkrörelse, med det aber att dom propagerar för folkförsumlighet; från att vifta undan den vita samhörigheten till att framställa sig som dummare än vad dom är, kallandes inhemsk avel för inavel. Detta innebär att De Fria kan ses som en banksystemsupplysande kraft som ur helhetssynpunkt i sig självt är en ren återvändsgränd.

 

FEMINISM.

 

Vänner förlösta decennium sedan mig, nåddes av annorlunda feministisk formatering & tro att dess innebörd är Man & Kvinna skall närmas okönad neutralitet. Detta sedan den feministiska ideologins huvudströmningar strömlinjeformats av makthavare.

 

Feminismens huvudströmningar är likhetsfeminism (förankring i sociologi: tro att biologiskt kön är sekundärt samt att skiljandet ej är önskvärt) samt - nu något okänd, ty medialt förkvävd - särartsfeminism (förankring i biologi: tro att biologiskt kön är primärt samt att skiljandet är önskvärt - att det feminina varandet skall ha högre värde än vad vanligt är).

 

Som den tänkande förstår är det stor skillnad emellan dessa strömningar & det har sålunda haft övergripande betydelse för debatten att den sociologiska förankringen exponerats in i absurdum - & den biologiska sådana av kärv kritik samt tystnad förpassats & förtigits till skuggvärld.

 

Ohyfsat, ologiskt, otacksamt.
o18o9o9
o18o9o8

 

När Nordiska motståndsrörelsen anordnade torgmöte i nordbygden Boden, intog jag en ljus plats för att åskåda. Dock kom det att visa sig att den sk, anti-fascistiska regnbågsfalangen, egennyttigt nog hade intagit hela det gott överblickbara samt soldränkta torgpartiet,  så att jag av polis fick eskorteras till andra änden om avspärrningen & slå mig ned med motståndsmännen - »Du skall få en bättre plats«, sade polismannen, & intresserade medborgare fick stå i skugga, bakom.

 

Regnbågsfalangens bemötande av mig, när jag i godan ro än stod i sol, hade varit båd ohyfsat & ologiskt: en annan av dagens polismän sade, nyktert: »Det är ni som bråkar«, i respons gentemot deras ohemula humör. En form av man gastade i kortisol-sjudande falsett, & en blonderad kvinna yttrade, lika så gastande, besvikelse över vem jag är.

 

Hon kunde dock ha betänkt, att hon de facto kände till vem jag 'är' (nå, inte nog så väl eftersom hon kallade mig för nationalsocialist; nazist) & så hade gjort sedan ~2o1O; ty jag har lämnat spår - & vem är hon?

 

Inte kände jag till henne, & inte hade hon hyfs att presentera sig med namn, när hon beklagade sig likt en missnöjd barnrumpa som inte kan hantera att se sina illusioner krossas. Hon kunde ha betänkt, att om hon en gång i tiden har uppskattat min politik så skall hon ha tacksamhet nog att bemöta mig med respekt - ta min hand & presentera sig, vuxet, & sedan även i samtal bemöta mig så som mogna människor bemöter varandra.

 

Hon kunde även ha betänkt, att den kvinnovärnande politik hon känner mig för än är rådande! Hon sade, att min revolt för att befria kvinnans byst från den västerländska slöjan; tvånget att dölja vår byst, givit henne mer glädje än min kamp för mitt folks överlevnad & välmåga - om än, att hon talade på annat vis.

 

Hade hon talat på detta vis så hade hon insett hur löjeväckande hennes juvenila känsloyttring tedde sig; att det näppeligen kan förvåna att jag ej heller önskar se mina nordiska medsystrar i ett MÖ-slöjtvång. När DO avslog vår gräsrotsrörelses anmälan gällande badhusets könssärskiljande regelverk, signerades pappret av en arabisk man. I dag lever vi i en otrygg tid där barn blir sexuellt förgripna när de badar, i en tid när könsseparerade badtider inte längre är en fråga utan en realitet. Vi är fjärran från den tid när vi hade ambitionen att män & kvinnor i vattnet skulle mötas i avslappnad harmoni.

 

Hur gynnade invasionen av främmande - framför allt unga män - vår kamp för att befria kvinnans sköna byst? Hur gynnar de groteska gruppvåldtäkterna, de trasiga underliven & sårade själarna; flickorna som känner sig hjälplöst smutsiga sedan motbjudande afrikaner har attackerat dessas helighet.. hur gynnar detta kvinnan

 

Jag bedriver den kamp jag bedriver inte bara för min egen sinnesfrid & för mitt folk i stort, utan i mångt & mkt. FÖR MINA MEDSYSTRAR. Mina ögon är vidöppna; hjärtat är lika så.

 

KAPITALISM.

 

Text kommer.

 

KOMMUNISM.

 

ZJIKOV.
o17o226

 

Vän Zar vem har min visit, förtäljt om förflutet talande för kommunisms (etymologiskt ologiskt) naturvidrighet; vad maskinvurm, familjefientlighet & rosenskärt utopiska ideal Är, om hur äldre släkt i hemriket Bulgarien statsbestals på gårdsboskap för att dessa ansågs i lyxartat myckental - av koskock kvarlämnades endast ett kreatur.

 

Mjölkjuver hos endast ett är stinn att mätta stor mun, men isolation av ko från flock är att i politisk blindo oöverlagt begå våld mot psyket hos djuret; skärarröd symbolik i sitt esse.

 

SOCIALISM.

 

Kritik mot socialismen tolkade en som om jag ville vägra svultna barn en bit bröd om dessa skulle knacka på där jag bor, för att be om kurret tystat.

 

Retorik i paritet med tårbejakande enskilda fall, så som exponering av i medelhavet drunknat barn kommet från Afrika - manande till välkomnande - & missförstådda sexakter - manande till samtyckeslag. Ses svultna barn vid min port, ger jag i sanning ej bröd - utan bjuder in till väme; omelett & kaka. Kommer statssocialismens hantlangare för att omfördela äggskatten, vill jag inte öppna.

 
 
 

När vad främst formar samhället - statsideologi - beslutas, kan så aldrig göras ur känsla för enskilda fall; detaljer. Vi behöver varsevara det stora: vad skall uppnås & varför, samt hur förankras detta i verkligheten?

 

Högt bland Saarijärvis moar bodde
bonden Paavo på ett frostigt hemman,
skötande dess jord med trägna armar;
men af Herren väntade han växten.
& han bodde der med barn & maka,
åt i svett sitt knappa bröd med dessa,
gräfde diken, plöjde opp & sådde.
Våren kom, & drifvan smalt af tegen,
& med den flöt hälften bort af brodden;
sommarn kom & fram bröt hagelskuren,
& af den slogs hälften ned av axen;
hösten kom & kölden tog hvad öfrigt.
Paavos Maka slet sitt hår & sade:
Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe!
Tagom stafven; Gud har oss förskujtit;
svårt är tigga, men att svälta, värre.
Paavo tog sin hustrus hand & sade:
Herren pröfvar blott, han ej förskjuter.
Blanda du, till hälften, bark i brödet,
jag skall gräfva dubbelt flera diken,
men af Herren vill jag vänta växten.
Hustrun lade hälften bark i brödet,
gubben gräfde dubbelt flera diken,
sålde fåren, köpte råg & sådde.
Våren kom, & drifvan smalt af tegen,
men med den flöt intet bort af brodden;
sommarn kom, & fram bröt hagelskuren,
men af den slogs hälften ned af axen;
hösten kom, & kölden tog hvad öfrigt.
Paavos maka slog sitt bröst & sade:
Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe!
Låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit;
svår är döden, men att lefva, värre.
Paavo tog sin hustrus hand & sade:
Herren pröfvar blott, han ej förskjuter.
Blanda du, till dubbelt, bark i brödet,
jag vill gräfva dubbelt större diken,
men af Herren vill jag vänta växten.
Hustrun lade dubbelt bark i brödet,
gubben gräfde dubbelt större diken,
sålde korna, kpöpte råg & sådde.
Våren kom, & drifvan smalt af tegen.
Men med den flöt intet bort af brodden;
sommarn kom, & fram bröt hagelskuren,
men af den slogs intet ned af axen;
hösten kom, & kölden, långt från åkern,
lät den stå i guld, & vänta skördarn.
Då föll Paavo på sitt knä, & sade:
Herren pröfvar blott, han ej förskjuter.
& hans maka föll på knä & sade:
Herren pröfvar blott, han ej förskjuter.
Men med glädje sade hon till guppen:
Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran;
nu är tid att lefva glada dagar,
nu är tid att kasta barken unnan,
& att baka bröd af råg allena.
Paavo tog sin hustrus hand, & sade:
Qvinna, qvinna, den blott tål att pröfvas,
som en nödställd nästa ej förskjuter;
blanda du, till hälften, bark i brödet
ty förfrusen står vår grannes åker.

Johan Ludvig Runeberg

 

N A T I O N A L S O C I A L I S M .

 

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN.

 

Nordiska motståndsrörelsen benämner sin ideologiska inriktning nordisk nationalsocialism.

 
 
 

Mycket mer skall tillkomma.