LOJURA RÁNDOTTIR.

ÄKS. Marielle.


Visuella ord river efter systemlucka. Följer mina DRÖMMAR - bokstavligen, & tecknen i det vakna; intuitionsväsen, med förkärlek för idiom & symboler.

 

KOMMUNIKATION ÄLSKAS.

*

FÖDD. Maj 1987, i Kalix Norrbotten, Sverige. Påbrå halvsuomi. BOR. Portugal & Svea-kappsäck; GBG + STHLM + Boden. LUST. Sex,  magi, drömt, psykologi, filosofi, rus, dansa, estetik, sundhet, babel; poesi, tunga & text. 

Religiös hedonista alstrar levande memoas, konst & flådd ryggrad om sakral + materialiserad morfos, frank könsorgansdynamik, opolerad politik, trolska betraktelser i psuchêfjord & annat babel att absorbera.

   K öttet av  å trån Adam Ask & Embla  Chawa  sinsemellan, en Du till nordisk  vildkat t  spe g lad i vår  dynga fången i  Ráns bärnstenshavsdjup av otillåtet  &  otänkt ty O är oka l kylerbar. Lungorn a  täta av  d ikt at t  respirera; en sådan  bohemisk  A ura men du  tror saker & i t ron trillar jag ty jag är en sexistisk  bov  som sörplar rått renblod. Jag är Ja c ks brustna  förväntning - ver k ligheten  bortom hålen. Jag är din  djupaste  fa s cination; j a g är ditt renaste äckel. &  99%  ry m d.  

 


Köttet av åtrån Adam Ask & Embla Chawa sinsemellan, en Du till nordisk vildkatt speglad i vår dynga fången i Ráns bärnstenshavsdjup av otillåtet otänkt ty O är okalkylerbar. Lungorna täta av dikt att respirera; en sådan bohemisk Aura men du tror saker & i tron trillar jag ty jag är en sexistisk bov som sörplar rått renblod. Jag är Jacks brustna förväntning - verkligheten bortom hålen. Jag är din djupaste fascination; jag är ditt renaste äckel. & 99% rymd.