H A N    &    H O N ,

 

om
d y n a m i k .

 

från hennes perspektiv.
Du får för all del smaka denna kaka
- passionerat röd saffran, lustäpple & chockerande bitter lejonros -
men också spotta för vasken.
Lejonros är ej för alla att älska.

 

ovan: o d l a .

 
 

SANN ESSENS.
o18o115

 

Oavsett ungtös el. världsvan dam - kultiverad människa el. djur nära jord - besitter merpart av honor djupt rotad, instinktiv åstundan efter intimitet, kärlek & avkomma tillsammans med en dominant hane - med betoning på en; i framför allt faunasfär ses honor gärna ingå i kraftfull hanes harem.

 
 
 

Att lägre djurs levnadsvanor inte till fullo kan appliceras på mångbottnat, mänskligt samspel & vår komplexa romantikkultur, gör inte gemensamma nämnare mindre gemensamma. Att grad av önskvärd dominans skiljer sig gör inte heller den allmängiltiga regeln dessmindre allmängiltig.

 
 
 

När skiftande gradering samt särskilda undantag has i åtanke, är det ytterst få som opponerar sig emot det generella, elektriska faktumet. Mången tycks dock frånvänt främmande inför dettas anda i vår vardag.

 
 
 

I en tid när kvalitativt ledsagande fostran har försummats, nödgas vi själva finna vår styrande stjärna i sky. Att stjärnhimlen knappt kan ses i ljuset av civilisationens naturmörkning, underlättar inte - så det första råd från mig till dig är att göra så som om ändamålet vore just att kika på vår stjärnhimmel: bege dig till naturen! Fjällvandra, sov i skogen, känn barken mot handflata. Även gårdsarbete kan vara nog så primitivt eggande; umgås med hagdjur & stå i slaktavfall.

 
 
 

Att närma sig naturen är att närma sig sin egen natur. Allt vad litteratur kan ge - & litteratur kan ge - är endast teoretiska tankar om det ej kan förankras i Själ.

 

Vad skall ske sedan Natur har skett?
För HAN & för HON.

 
 
 

GUDDOTTIR.
o14o925

 

Drömde att jag är kvinna.

 

Ej blott sinne, ej blott kött. Främst i själ, är jag kvinna. Navels trombringar viskar om existens (Liksom den individuella människans navel i sig måste verka meningslös, då den ju endast kan förstås ur hennes förhistoria, ur hennes historia före födelsen, som en 'rest' som pekar utöver henne själv, till hennes härkomst från modersorganismen som hon en gång var innesluten i - precis på samma sätt kan samvetet uppfattas som något meningsfullt först med hänvisning till ett transcendent ursprung. Gud & det omedvetna Viktor E. Frankl) & den osynliga navelsträng som är bunden vid Oss viskar att kvinnan bortom spets & di är & lyckan att i detta älskas utan hot om hat om jag inte kväva hon som mig bebo, om jag inte begår våld mot min anda i detta förhatliga fallossamhälle där allt ska vara rationell kuk i byxor med skitmånga praktiska fickor där man kan stoppa praktiska knivar, praktiska verktyg & alla praktiska machofucks never given - var befriande.

 

Jag är älskad precis som jag är.

 

REVBEN.
o16o3o8

 

Tack Gud,
för famn att spira feminin essens & må var stjälk som skymfat rosen plågas vid insikten att dessa föraktat Livet.

 

Ynnest att vakna ej omhållen av en jordisk Adam som icke älskar Revbens själ, utan blott kurvighets fettvävnad & könsorgan i dagg. Kärlek är ej respekt nödgat - att respektera henne är att övervärdera henne - utan ömsint tolerans & uppskattning, vetande att Hon inte är Han & att det är vad som gör föreningen kraftfull.

 

RESPEKT.
o16o428

 

Ett verb i oreda, ty å ena sidan är innebörd högaktning & å andra sidan hänsyn, trots i högsta grad skilt i distinktion. Loydning är högaktning & vördnad - hänsyn knytas till förståelse\acceptans. Människa att respektera är människa att se upp till. Är respektabel skribent & beundransvärd trollpacka, men vill inte att Mannen respekterar mig som Kvinna; jag är honom - ty under ty om inte ej hans älskade - ovärdig att blicka opp på.

 

Hjärtats fulla kärlek, välförtjänt uppskattning & klarsynt hänsyn är jag ändock väl värd. Värld som bygges av att trampa på den vi anse nedom oss, är en anskrämlig värld. Att vara vid Mannens fot är icke att vara vid bergets fot; är icke gyttjevältrare, blott observant för själens sanna behov & begränsningar i min natur. En man som även han är observant föredras framför en man som i blindo önskar mig jämsides, ty han kan känna mig; tillfredsställa mig.

 

ANIMUS TRÄD.
o1512o4

 

Karlafanskap äcklade av femininitet bör minnas att mannens kön skall penetrera henne - hans själ skall icke bebo henne; Mannen är gäst i hennes kropp & bjuden hennes äpple, blott så, hon icke hans apfelträd att såga ned för att bygga helvetisk kvadratdörr att gömma sin Skugga bakom.

 

Snälla,
uppskatta hennes rotsystem växande genom Mor jord - skapande kontakt till floran, kurvorna hos hennes starka grenar fångande Far sol - skapande syre, skönheten hos hennes iögonfallande blommor & den närande sensualiteten av hennes bitterljuva frukt. Att kapa henne är att hata henne.