H A N .

 

om
m a s k u l i n    e s s e n s .

 
Flint & Zacek.jpg
 
 

SANN ESSENS.
o18o115

 
 

När instinkten väcks gör så även insikten; ett tätt, sammanflätat band emellan mentalitet & realitet uppenbarar sig.

 

Känner Mannen sin essens kommer han sakteliga att lära sig om sina personliga behov samt begär (av vilka det förstnämnda givetvis skall ha en elefants tyngd jämförelsevis med det sistnämnda); han blir ofrånkomligen varse vem han är, när han till fullo vågar skärskåda sig samt i själks förankring känna efter vad som är sant.

 

Sanningen skall stärka. Att leva i strid mot sin natur kan bära skuld till flertalet negativa symptom - dystymi, förbittring & osäkerhet för att några nämna - närvarande i tillvaro. Moderna män uppvisar otal av svaga & störda drag vilka är resultatet av frånvarande förståelse & förankring. Är du uppmärksam på vilka drag hos kjoltyg som kan motverka sådana negativa beteenden, är du likväl som uppmärksam på hennes frestande kvinnlighet likaså uppmärksam på din egen manlighet, vari din kraft är.

 

I egenskap av kvinna kan jag givetvis ej berätta mannens historia, så som jag - om än från individvy - kan berätta kvinnans. Min förståelse är baserad på männen i min närhet, samt litteratur & sinne för det kollektiva omedvetna.

 

Som dominant vitaliseras du av värme & foglighet, & störs av bryska & motsträviga kvinnor. En mjuk & medgörlig kvinna kommer att belysa dig i den mest majestätiska av prakt & en kvinna vars blomster är förruttnat kommer markant att begränsa din potential att växa.

 

Var vaken för den lena blomma vilken väcker stjälken styv, ty däri är din sanning.

 
 

BEFALLA.
o18o115

 
 

..Besitter den otyglade tösens olater - utan att det tycks gå upp för dom att det är ur osjälvständighet olater gro vilt. Herrar för sällskap har dessvärre ej visat förståelse för detta med kontroll & bestraffning, vilket uppenbart fattas mig. / BIFALLA.

 
 
Wild-cat.jpg
 
 

Han skall veta att rakryggat befalla & att när tvunget är fostrande bestraffa. Hos mig specifikt torde detta begär vara glasklart; ändock inte.

 

Vill jag att Mannen är sträng samtidigt som jag inte ser sexualiteten som en lek, nödgas att herrn har äkta skäl att bestraffa & att bestraffningen är kännbar. Smisk på stjärten kan göra en olydig slinka lika gott som det kan göra en karl att höja sin hand mot hennes runda bak, men är här främst symbolik för vad nödgat är; att straff skall ske tydligt markerande. Råa stussklappar är båd straff- & könsrollsmarkerande; därmed klassiskt val för påminnelse av vad befallet är..

 
 

YXA.
o15o913

 
 

Jag kan resa utan kniv & tycka att karl ska bära yxa ty jag kan känna det vara hans sak. Jag kan slakta kanin med enkel 'rabbit punch' & tycka att det ej är min sak; ty, om ingen annan träder fram.

 

Men han skall.

 
 

FÖRBEREDANDE FASONER.
o17o417

 
 

Damen Dahmer argumenterar för att POJKLEKAR ofta leder till »Skit« & citerar Zaitzova som gärna ser parvlarna leka lugna prinsesslekar - vilket är en form av rekordnivå av verklighetsfrånvänt & misandriskt likhetssvammel, även för provokatörer.

 

Lek är förberedelse: Pojken skall lära sig att handskas med faktumet att han en vacker dag blir Man. Sociala konstruktioner hänvisar, & uppmuntrar än mer biologiskt befäst KÖNSDIMOFISM, vilket för merpart av däggdjur gagnar överlevnad - & inspireras av honfolk vilkas aptit för sunt våldsbejakande hanar rätteligen är desto större än för rosenkindad hen-armé.

 

Våldet är dock sunt först när det hälsosamt medvetet bejakas för kontext - så som just lek & kampträning (även på desto mer blodigt allvar) samt försvar, strid, jakt & slakt; sanningsberörande aktiviteter slaka våldsvideospelare bör kanalisera sin våldsvilja i.

 

Till syvende & sist vill nog inte ens den mest nitiske av genusuppviglare att vare sig biobegränsade (exv. muskelmassa samt endokrint influerad attityd) kvinnor samt »fina snälla mjuka killar« som har lekt hur dom hämtar barnen på förskolans fostransinstitution, skall trygga & ta tät mot yttre hot.

 
 

HOT.
o17o421

 
 

Kritiska gentemot skrif FÖRBEREDANDE FASONER, tycks oklara med innebörd av yttre hot natur menat sunt våldsbejakande män trygga mot - tycks även blankt aningslösa om att dessa hot de facto existerar. Interna hot ske inom krets & familj; den främste förövaren är mannen - i osund (missbruk, mentalt oredig, ickekanaliserat karlapsyke) - skepnad. Yttre hot är återstod: svält, rovdjur, krig, våldsdåd & våldtäkt, katastrofer & kriser.

 

Att en människa kan leva aningslös om att just våld decimerar den hotfulla vardag Gaia bjuda, beror på omedvetenhetens oinblick.

 

Vi ser ej det våld som ge kött (ej heller det våld vilket möjliggjort vegansk fraktkost) el. motat vilddjur ur vår åsyn, & vi förlitar oss på det statliga våldsmonopol militär & polis förgrenas ur. Vi tar våldet & löntagande herrars muskelstyrka samt vapenarsenal för givet - tror så, blåögt & felaktigt, att det är utdaterat snarare än tidlöst. Sunt våld stävja farovåld, fram till tid för sol att slockna.

 
 
RÁNDOTTIR Testiklarna.jpg