H O N .

 

om
f e m i n i n    e s s e n s .

 
 

o171125

 

»Hur inspirerar man en kvinna till massage?«

 

»För att inspirera dig kanske man ska läsa Mein Kampf högt. Eller, ett manifest som man har skrivit.«

 

»Bra svar. Istället för att komma dragande med en förlegad sosse..«

 
 
R usland  L obanov  Banana Shake.

Rusland Lobanov Banana Shake.

 
 

SANN ESSENS.
o18o115

 

När instinkten väcks gör så även insikten; ett tätt, sammanflätat band emellan mentalitet & realitet uppenbarar sig.

 

Känner Kvinnan sin essens kommer hon sakteliga att lära sig om sina personliga behov samt begär (av vilka det förstnämnda givetvis skall ha en elefants tyngd jämförelsevis med det sistnämnda); hon blir ofrånkomligen varse vem hon är, när hon till fullo vågar skärskåda sig samt i själs förankring känna efter vad som är sant.

 

Sanningen skall läka. Att leva i strid mot sin natur kan bära skuld till flertalet negativa symptom - dystymi, förbittring & stress för att några nämna - närvarande i tillvaro. Moderna kvinnor uppvisar otal av neurotiska & störda drag vilka är resultatet av frånvarande förståelse & förankring. Är du uppmärksam på vilka drag hos karlfolk som kan lugna sådana negativa känslor, är du likväl som uppmärksam på hans åtråvärda manlighet likaså uppmärksam på din egen kvinnlighet, vari din styrka är.

 

Som undergiven lugnas du av tydlig ledning & pondus, & oroas av försiktiga & villrådiga män. I synnerhet undergivna kvinnor kan te sig närmast hysteriska i sällskap med en karl vem ej har rodret; den kaxige tuppen fattas hönsgården! En slak & medgörlig man kommer att ta fram dina värsta sidor & en stjälkstyvt maskulin å sin sida bringa det vackraste i dig i full blom.

 

Var vaken för vad i stjälk som få dig i blom, ty däri är din sanning.

 
 
 

BIFALLA.
o18o115

 

Vill jag att Mannen är sträng samtidigt som jag inte ser sexualiteten som en lek, nödgas att herrn har äkta skäl att bestraffa & att bestraffningen är kännbar. / BEFALLA.

 
 
A good, sound spanking.jpg
 
 

Kärlek är ej respekt nödgat - att respektera henne är att övervärdera henne.. / REVBEN. Detsamma misstag sker när män när villfarelsen att jag är ett självständigt fruntimmer, & ändock förkastar mig just för att jag så ej är - är snarare en typisk kvinna utan proper ledning; besitter den otyglade tösens olater - utan att det tycks gå upp för herrarna att det är av osjälvständighet olater är.

 

Herrar för sällskap har dessvärre ej visat förståelse för detta med kontroll & bestraffning, vilket uppenbart fattas mig. Aldrig hade jag känt den tydliga kurs jag fick känna när GUD tog mig till sin. Vore det ej för sakral närvaro vore jag av avsevärt lägre slag än vad fallet är. Gudomligheten hjälpte lyfta huvudet mitt ovan det depraverade träskets yta.

 
 

KNÅDA.
o17o319

 
 

Kvarngatans yoga: EPIPHA NEIA i o16s isregnsvår, vilja vara saligt sinnlig frukt - spirituellt stimulerande massage för stridens skull; axelmjuknad vikt för var hjälte i flockarmé. Kväll ELLE hölls för rö'tänkande lugnt besinnade frökenargument kring DEN FRIA MANNEN; karlaresande roskraft, storslaget fredlig krigspotens - kallad att läkande förleda motståndarmän mot ljuset & att ära den som äras bör.

 

Förrvinter pupiller ögontindrande så juret utan omsvep, sedan naken & naken, erbjöd få fingrar att bearbeta hans styva kropp. Han tillät mig inte att avsluta när jag bad att få blunda; åh, som jag tände, & han föll i nattvila under mina generöst undersökande nypor. Så skola Män omhuldas - sådant doftar seger.

 

Årryggmassage av bonde & jägare (INGRID-MARIE) kännes realiserat kall; hon provocerar Kundalini & hon frestar för nyttomän. Viltvännen tackade mig efteråt, under natten, under morgonen & under dagen. Jag tackade honom för att han gör gott, & för att jag får lära mig det grundmässiga hudhantverket, inför Mannen att näst tindra intill.

 
 

ÖDMJUKHET AF REVBEN: Att erkänna mannens sanna sexuella begär kan nödga ett gott mått ödmjukhet - som är en feminin dygd, om än någorlunda bortglömd i den hybrisgödande tillvaro vi vistas

 
RÁNDOTTIR Ovarialcykeln.jpg
 

Marias liv kan lära kvinnorna, att de dygder de behöva äro lydnad, renhet, mildhet, tålamod, fördragsamhet, blygsamhet, självuppoffring & uthållighet. / Marie Corelli / A romance of two worlds.