K Ö N .

 

om
d i m o r f t ,    d y s f o r i ,    f r e d .

 

We breathe the same air - it's just done differently.
Sage Francis.

 
 

Könsorgan - mellanben sekundärt (ty yttre manifestation..), skalleben primärt (..av inre produktion) - & det psȳchēkeland dessa samsas i, loorerat & dissekerat men det finns inte en sorts hane & det finns inte en sorts hona; det finns tendenser, teori & att titta sig omkring & inuti - blåröda nyanser.

 
 

D i m o r f t .

 

Quite often, divergent neutral circuits in female & male brains parallel differences in female & male bodies.For example, in the tobacco hawk moth, Manduca Sexta, the female & male antennae are small & smooth, while the male antennae are larger & lined with rows of ciliated structures. These anatomical specializations are essential for the distinct female & male reproductive behaviors; female antennae sense specific odorants from the tobacco plants that are optimal egg-laying sites, while male antennae can detect extremely low concentrations of an airborne  pheromone that identifies a nearby female as a potential mate. This physical dimorphism is matched by dimorphic circuitry in the brain. / I. s.669

 

SEXODIMORPHE.

o151222

 
 

Artikel sade att kvinnas hjärna ej är röd, att mans ej blå; vi är mosaik med kulörta tendenser. Men, månne honas själ är Venus, månne hanes är Mars; månne eftersträvar den mänskliga arten könsdimorfism & saturerar vad distinkt är ty instinkt är. Artikel sade att mänskligheten hava bio.logisk fördel av diversiva genetiska attribut; könen. Näst intill var kultur Tellus kring idealiserar & maximerar både reell & konstruerad dimorfism. Vi attraheras, vi ärver - vi är motståndskraftiga.

 
 
 

Hane är testosteron\jägare: han överdriver denna naturliga begåvning i kulturell presentation. Hona är östrogen\omhändertagande: hon överdriver denna naturliga begåvning i kulturell presentation. Även maskerad eggar ty i denna finns viljan att vara könsvarelse; att vara olik.

 
 
 

Drömde fysikkunnig kantig man vara nyfiken & fascinerad - upphetsad - av min feminina vilja vilken var min kärlek för runda, mjuka, irrationella cirklar. Han begärde mig för att jag inte var han.

 
 

KOVAR.
o161o13

 
 

Är i tro att Han + Hon är legering; artstyrka. Månne eftersträvar den mänskliga arten könsdimorfism & saturerar vad distinkt är ty instinkt är. Att hävda samtidens (finansierade) forskningsmantra ovidkommande lite hjärnskillnad saknar oavsett sanningshalt loideologisk betydelse, ty vill se denna differens kultiverad - icke kväst. Få värderingar få en Han i sådant intagande sken så som vetskap om samt vilja till särskillnad. Benstruktur är ekki ísländska karlkynsfolkets främstra attribut; insikten om detta, är.

Svea-etablerade åsikten att neutraliserat är traktansvärd gynnsamhet & att sociala konstruktioner äro rent förledande otyg (& inte lotsande barnfostran inför vuxet hormonklimat samt i tidvida perspektivet främjande evolutionär utveckling för bio-expertistkaraktäristika - så som maskulin muskelprocent & feminint färgseende) är väl värd att ifrågasätta, ty vad är kritikens - föreställningen om skipad rättvisa - faktiska grund.

 
 

CIRCUSSJÄL.

o16o32o

 
 

♀ röd: maskulin är Hon violetts rö'ton. ♂ blå: feminin är Han violetts blåton. I spektrum av marinkobolthimmel - karmosinvallmoros. Periodiskt skifte av fas & sällskap, men enbart i determinerad könspalett; enbart i nyans. Färg & frekvens är hur ϟ beskriver den könsessens jag tilltror. Vi kan studera endokring natur, debattera dess komplexitet - själ blott förnimma abstrakt, & jag kan ingenting bevisa för dig.

 

Betänker det tycke som är att skänka ett barn interna regnbågen, samt att detta ses synonymt med att ge barnet tusenfalt fler levnadsmöjligheter - trots att färgfrosseri inte entydigt är positivt. Var i ligger den givna sanningen att en brokig attityd är en eftersträvansvärd attityd, & att ett liv i distinkt spektrums nyanser är för begränsande & ej perfekt harmoni; vacker melodi.

 

Är musiken mer njutbar för att vi krämar i fler instrument, fler röster - blir soppan bättre för att fler kockar tillagar den? Brokig palett är recept på clown & cirkus - men är det även receptet för människas själahelhet & lycka?

 
 

Genotypic male experience an early surge of testosterone, which, along with the peptide hormone Müllerian-inhibiting substance (MIS), masculinizes the genitalia the genitalia. The early testosterone surge may help masculinize the nervous system as well, & ultimately may affect behavior; however, many of the specific effects of testosterone (& estrogen) on the brain happen at somewhat later stages of development, in response to differential levels of the hormone as well differing sensitivities of their target issues in the maturing fetal & neonatal brain & periphery. / I s. 675

 

I. Neuroscience: fifth edition - Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White.

 
 

D y s f o r i .

 
 

Att känna det kroppsliga templet felaktigt el. främmande är föga förunderligt när en transexuell vanligt bär hjärna &\el. själ minnande om det kön dessa önskar även till kropp; dold hermafroditism.

 

Att ej problematisera denna form av förvrängning i fosterutveckling - dvs. ej människor av sådant hermafroditiskt slag, utan skapelseavvikelsen som sådan; varför detta sker samt att det ökar markant, är att undfly ta itu med ökning av hormondefekter relaterade till båd störning i levnadsmiljö & arketypisk aktivering.

 
 

Det finns medfödda utlösningsmekanismer, beredda att bli aktiva när detta djur träffar på rätt stimuli (teckenstimuli) i omgivningen. \ Varje omgång imperativ ställer sina speciella krav på omgivningen, & för en aktivering krävs det att dessa krav uppfylls. Skulle omgivningen av någon anledning inte kunna uppfylla dem drabbas individens utveckling av konsekvenserna av vad jag har kallat frustration av det arketypiska syftet. / Anthony Johnson - Jung.

 
 

F r e d .

 

Kvinnokamp bör prisa det blomster Hon på Hans stjälk är; leva lidelse & predika ros. Den feministiska ideologin har förlorat sinne för feminitet; adopterats av portföljdrivande sensationsapparatur & blivit trilskt obstinat. Utrymme för rosens många nyanseringar - naïv raring i rosa till krigardrottning i purpur - är resonligt hälsosamt (vi är i variation), men modernitet frånvänd essens är icke.

 

K v i n n a .

 

Lystra till väsen - när fyr pyr, när position - & omfamna den utmärkta kärlek vilken för fram dina vackra sidor i levnadsdansen. Förskjut den man föraktande vår natur; vänd honom din raka rygg & känn kompass för sannare, sundare riktning.

 

M a n .

 

Bullra ej förblindat av var fransyskaarmhåla & trycksvärtepetitess - lämpligen odla respektingivande karaktär & dräp monstrums hypnostrumma. Res dig mot den stat som ämna tämja vild honas drift - som utnyttjar godtroget arv & flockinstrink - för vinning ur kontroll. Hon är luna & fordrar stark sol för att reflekterat lysa upp natten; så skin.

 

V i .

 

Könsfred är förståelse, acceptans & kärlek inför vår olikhet. Även att av värme omdömesgillt möta skuggdrag för att belyst hantera svåra aspekter & särpräglade motsättningar.