L o j u r a

 

är vårförlöst norrbottniska, vars äkta namn är Marielle; un forme français de Maria - om än Svea + Suomi i blodslänk. I keativitets & magis namn kallad Lojura Rándottir, sprunget ur lokatt & Rán: nordmytologis marina gudinna. Om än att ursprunglig betydelse av Maria är Hav samt att den gudinna vars barm jag dia är representativ för hav; dess symbolik för det O.medvetna, klämtar hjärta mer för blå berg & gröna dalar.

 

Från 2oo6 har jag inom dylikt format bjudit skrift vars stoff & skäl utvecklats i takt med att det egnas stoff & själ så har. Konst, kärlekstrånad, drömvurm & omvärldsengagemang har under årens skifte - från anti-religiös & destruktiv, till okuvligt spirituell & helad - varit de beståndsdelar vilka bestått. En konstant röd tråd har varit ärlig skrift i naken anda.

 

Välutvecklade kategorier är EDEN: om hjärteflamma & sensuell könsdynamik, KAMP: om utomparlamentarisk politik rörande natur, kultur & det sunda kontra det degenererade, KREA: konstnärinnans arkutvik, samt mystikens TROLSK: den mystiknautiska domänen - det undermedvetna; syner, ritualer & hëxkraft. Övrigt skriftas gärna om vitalitet, estetik & vad de tidiga grekerna benämne Mousike: musers konst - filosofi, estetik, poesi; ämnen som, så som de ovan, ges utrymme i mitt liv.

 
o17o7o5  Rot.

o17o7o5 Rot.

Fler konstverk inom sektion RAMA.