S V A R T .

 

Sexualitetens skugga.

 

om
ö v e r t r a m p .    v å l d ,    p o r n o g r a f i ,    h o r .

 

Ö v e r t r a m p .

 

För kvinna är det avgörande att förstå herrehanars härledningsreaktivitet av honas hud, signalfärg, rörelse förelse omedvetna förförelse. Att avstå kränka är till fullo hanens ansvar; att UNDVIKA detta naturligtvis honas dito - ingalunda för att bära trakasseriers börda, utan för att värna liv & välmåga. Kvinnan obetänksam om säkerhet är vid otur en förlorad kvinna, ty så mörk är den mörkaste av sexualitetens vrår.

 
Sophia Lorén.jpg
 

Råd för att undvika oönskad kurtis:
FREDAD QWINNA.

 
 

VÅLDTAS SOM HE-MAN.
131o29

 

Len tunga värnande goda relationer klassificerat vara stereotypt feminint: egenskap för en hon, saknar bäring vad gäller en hons trovärdighet i den sortens obehag som typiskt en han utsätter henne för: sexuellt obehag. Rosa bemötandet (»Nej, jag vill inte« inlindat i leende) tenderar att komma sig inte av skälet att nekandet är falskt utan av vilja att bibehålla en god relation (kanske är han vän el. kollega) &\el. ta ansvar för stämningen.

 

Trots att hon är en hon ska hon hantera situationen som en karl: hårt; bruka våld. Att frysa till is som skrämd flicka (den skrämda flickan är enbart välkommen EFTER våldtäkten; & då obligatorisk) passar sig inte - inte om hon vill tagas på allvar sedan hon har tagits mot sin vilja.

 

Att paralys är instinktiv försvarsmekanism (vilken även ses vid exv. rån) menat att skydda från svår skada - ty kvinnan är i fysiskt underläge - tas det ej hänsyn till. Men, om en hon inte tillåts vara honkarikatyr - len & vän i käften & instinktivt undvikande av svårt våld - för att ej misstros & missaktas, då finns där ej förståelse & värdesättande av det feminina varandet.

 

SOTALASTENLAPSET.
151o27

 

Mammas mamma är ett barn av krig. Under Världskrig II var hon - född blåvit - tillfällig flykting i Sverige; en nation vilken hon som vuxen flyttade till, för kärleken (el. lusten; hon föll i begär med styggingen morfar - som hade lämnat Finland för Sverige - & resultatet var ett foster). Vid syrianströmmen har dom varmhjärtade framhållit hur vårt Älgland hjälpte 72.OOO sotalapset under 4O-talet. Jag är till hälft Kalix kaviar till hälft finsk kniv, men att vara av territoriell mix betyder ingalunda att jag är blind gentemot riskerna med årets kulturkrock.

 

När jag anmärkte att det är skillnad emellan att välkomna unga barn från ett skandinaviskt grannland & att välkomna vuxna män fostrade under främmande influens - det sistnämnda farokälla (ty okänd misogyni adderat till traumaskick vilket - av ren självbevarelsedrift - kan reducera förmåga till empati), fick jag berättat för mig att jag är förtjust i nazi-ideologi, rasbiologi & är en folkförflyttningars antagonist. Tunga av sådant ihåligt slag är vanligt förekommande retorik för att skämma kvinnor som är medvetna om den djungel verkligheten är.

 

Är aldrig säker vid ensamresa i södra Europa (& Afrika är bortom vad jag förmå). Jag krävs att kalkylera: ickesensuella klädnader & kyligt ansiktsuttryck, men med vajande höft & blonda lockar är jag potentiellt rov. I ett par år har jag kultiverat ekoresa - att lifta - & det har generellt varit gott, men en rumänsk lastbilschaufför smekte min rumpa & slog sin (svaga, maskulindegenererade fetto-)knytnäve mot min käke då jag kämpade emot.

 

Den liberala migrationspolitiken har resulterat i att detta sker även i min forna trygga zon - Sverige, landet i vilket jag har känt mig fredad från att gatubestar rör vid min kropp & försöker att tvinga sina tungors muskulator emellan mina juvedermläppar.

 

Handjur från vid variation av kulturer leder till vid variation av obehag & sexbrott, ty kultur formar ett innersta djur; samhällen fabricerar värderingar. Den som förstår hur media-, religiös & politisk propaganda kan gripa oss i ett järngrepp vet detta, & det är därav hån mot utsatta kvinnor då F! talar om rädsla gentemot syds invandrade som någonting dumt berörande hudfärg; Ni är menade att värna feminina behov!

 

Oavsett hudfärg kommer karlar att kränka. Men, detta yttrar sig skiftande beroende på ursprung & medan jag nyligt blivit kapabel att beräkna skandinaviska rovdjurs övergreppsstrategi är jag novis när jag står ansikte mot ansikte med skapelser av annorlunda form av uppfostrande propaganda. I detta finnes honlig skörhet.

 

Boden i Norrbotten har en ymnig tillströmning av immigranter; främst från Somalia & arabländer, så som jag har förstått det - & somliga beter sig på ett vis otänkbart att uppleva från en nykter & mentalt väl nordisk man.

 

Vid utförande av månritual vid träsk frågade ung afrikan om han fick kyssa mig - bisarrt att fråga främling om du kan kyssa henne; får en att undra vilken mannens idé om gränser är, på samma vis som det var groteskt då arabisk man aldrig tidigare mött - inte visste han ens mitt namn el. fann det artigt att fråga - ville hejda min cykel för att på klumpigt teckenspråk fråga om jag ville ha sex med honom! Ett tölpaktigt beteende som giva flicka mardrömmar! Jag spottade i hans fula, fårade ansikte.

 

Ej en enda bör fänglas i krigsbur, av skäl att vissa män är paria gentemot neocortexala värderingar, men jag är förnuftig nog att ana den skada ett anarkistiskt vandrande klot kan orsaka mig, ty det finns mången privilegium som bortkastas när Sverige - så som vi känner det - träffar sopbotten.

 

Av denna grund (ehuru är där flertalet orsaker) behöver jag nyttja det privilegium anständig skönhet inger för att finna modig man för beskydd (jag är inte en Furiosa; jag behöver en stark man att skydda mig mot den perverterade ondskan hos mänskligheten), men då jag kurtiserar för sådan fångst begrundas bör huruvida kjol är för snäv för miljön vilken jag lever i, samt medvetet undvika eventuellt fel män & eventuellt farliga sammanhang.

 

Detta gör mig varken till nazist el. rasist; jag är blott kvinna i en värld där män när föreställningen att dessa äger min kropp, & med multikulturella samhällen som västlig standard är det hälsosamt för mig - för oss kvinnor - att lära att navigera även utländska herrars ocean; el. gå under, då jag går till botten med ett skepp allt för naïvt för överlevnad när vågor går höga.

 

V å l d .

 

Om man, till väninna:
»Vill du slå mig, kalla mig hora & spotta på mig?
Det finns en plats för det - den kallas för sängen.
Var en man - slit av mig kläderna & bär iväg mig,
stå inte & gapa som en kärring.
Vill du att jag ska hålla käften?
Tryck in kuken i min mun & använd den till vad den är till för.
«

 

Det vanvettets våld som så ofta förknippas med manifestering av art:dominans är gissningsvis desto vanligare biprodukt av mänsklig maktlöshet i 5O nyanser av mörkgrå ångest; inför teatern. Maskulinitet som koncept. Rovdriften. Vad dom säger att kärlek är & vad Man känner att kärlek är. Ångest inför att leka med sin eld.

 

Utan intuitiv fingertoppskänsla riskeras barnsligt efterapande av pornografisk, råhudad dynamik - Push you down! så som främmande, när jag uttryckte behov, beskrev att härska - & i reflexiv kurragömma från skamfulla preferenser riskerar infamis flamma bränna blidkande syndabock. Det kan även växa ur lustansmanipulation (nämnes under rubrik: PORNOGRAFI) & inre svältnöd (nedom).

 

Liknar kåtma vid hunger: är oralfixerad; tröstäter om otillfredsställd & tilltalas av det osunda - socker & misogyn dominans - om svulten på äkta, hälsosam föda så som ägg & nyttigt utvecklande överman. Svält är en desperationens retning vilket förvrida begärelse; trigga suktan för kvick kick. När sådan extrem stimulans är vana är ett makabert referenssystem skapat.

 

Likt vi i frosseri ändock är undernärda tycks vi även sexuellt depraverade (vi är vulgärt pornografiskt frisinnade snarare än självkännande sexuellt frisinnade). Det erotiska våldsväldet bör inte äga det föreställningsmonopol det faktiskt har vad rör begreppen Dominant & Undergiven - voro könsdynamiken på djupet tillfredsställande voro sensuell brutalitet hos mången nu vulkanisk allenast chilin & ej själva spisarätten i vardagen serverad.

 

KODAD FÖR KÅTMA.
13o9o3

 

Hanen replikerar på honans eggandeeko, & då med reell reaktion som resultat: han blir vad han tror att hon vill att han ska bli för att kunna ge vad han tror att hon önskar - men alla män vill inte & alla män klarar inte av att fresta farligt. Vissa karlar räds ett upplevt krav att manipulera barriär för att iträda svartvita kostymen barbariskt svin i sängkammaren & respektfull kärlek i vardagen. Flickors fantasier vittnar om biologisk fallenhet för vulgära knull samtidigt som fängelser vittnar om grupperingen maskulinumvarelsers bristfälliga impulskontroll över denna barriär (samt om ofoglig attityd vilken kan te sig mer rar: rebeller!).

 

Somliga karlar kanske inte bör mixtra med gränser gällande makt\våldssex - dessas mentala barriärer kan inte hantera skiftning emellan säng & samvaro, men i & med hos flickan tidig trånad för detta uppmuntras dessa att leka med egen eld. Samt, sexdjuret mannen når vid orgasm ett belöningsrus hjärnan vill punda, & det kan i detta scenario förknippas med ruffa tag samt att ruffa tag kan komma att förknippas med en känsla av makt över situationen\personen - även en känsla av att tillfredsställa en missbelåten partner. I pressad situation kan således sexualiteten flyta ut över ickeerotik; mannen kan vid jakt på kontroll komma att snava över Eros krokben.

 

HAN & HON & RÄDDNINGEN.
131oo6

 

Tassar hon tå besparar hon honom mödan att ta itu med sin emotionella juvenilitet. Att ta på sig det fulla ansvaret för hans känslor hindra utrymme för mannen att ta eget ansvar & där ur mogna som människa. Hennes aptit - av vilket skäl den än finnes - på hans destruktivitet belönar den labila självbild som föder vad som sårar hans omgivning (som sårar hans omgivning ty det honom sårar).

 

I ponerat fall är parets bägge parter vampyrer vilka förlustar sig i varandras spirituella, psykologiska & biologiska mekanismer i vad som ofta är sedan tidigare bitna ärr vilka markerar: bit här.

 

Att jag vill sporra kvinnan att taga bit av ansvaret - acceptera tvåsamhetens delaktighet - är inte en fråga om att uppoffra i blod för att låta mannen landa mjukt; Ursäktad. Ansvar & förståelse för delaktighet kan vara det vapen som befriar då det är svårt att förändra sin situation utan att detta taga. Om mantrat lyder Detta är bortom min kontroll kommer det också att vara bortom din kontroll.

 

LÄRDE MIG ATT GÅ.
o13

 

Han trädde oförskämt tätt inpå mig, vild & röd i skägget, för att berätta för mig vilken extremt horribel människa jag var, & jag kände Ingenting. I jeansspets & svart hål gick jag ut genom dörren, men »Alla är så upptagna med att bli höga sig på sig själva«, ingen vill skärskådas & piskas.

 

Jag är inte intresserad av att hymla: jag valde detta. Inte verbala & fysiska kränkningar, men jag valde honom även sedan han hade presenterat denna svärta, ty: han var fantastisk - & sedan valde jag bort honom, ty: han vägrade kommunikation.

 

I den råa sagan fann jag ett lidande, men också en prins; naturens kall. Sjuk dracks fosfato de codeina vid skrift av analys av dröm, av mig: Berättar inte allt om vad jag drömmer. Jag utelämnar alla detaljer som är du för att det är för personligt, men när jag drömde om din vän & vår promenad vid dom 2 himlakropparna i rymden sa han till mig \ »Jag förstår inte vad han gjorde för att förändra dig.«

 

RÖR INTE MIN SEXUALITET.
1311o2

 

Tillvaron måste placeras under lupp & ifrågasättas - Var kommer detta ifrån, varför har vi mottagit det, har vi någon glädje av det & om inte hur avlägsna ur livet? Könssamvaro kan inte exkluderas från detta; människan är svårmanipulerad - djuret, däremot, låter sig desto mer obekymrat manipuleras. Det är därför propagandan vill nå djuret i du; varelsen som vill äta, accepteras av flock & para sig.

 

Kristallklart att styrande i dessa trådar oss draga, men istället för att syna stretar vi vilt emot: »Rör inte min sexualitet!« Som om denna voro oskuldsfullt orörd fastän att ingen propaganda är lika penetrerande som den sexuella propagandan. \ ..oavsett skäl - oavsett syfte & bov - bör vi kunna enas vid åsikten att vi för att ej riskera vådavulgär njutning blundar för verkligheten om vi inte vågar skärskåda vår könslust.

 

P o r n o g r a f i .

 

Extern sexuell stimuli för onani är, likt viss grad av våld, icke negativ i sak; ack ändock kategoriserad under SVART ty kvävande faktor i vår kultur. Voyeurismen ses helig: inaktiva män ägnar vida större energi för att sortera pornografisk data i cyberbibliotek, än för att skapa anlete, karaktär & geist att attrahera vackra kvinnor att vara sann, köttslig erfarenhet.

 

Lystnad vilken väckes är stundom begärsdeformationer; exempelvis sk. shemales, vilket utan pornografins aggressiva frammarsch vore en exotisk fetisch - föga normaliserad så som i nutid, när män vilka hävdar sig vara heterosexuella tänder till på bärare av maskulint könsorgan; homoerotisk gränslinje.

 

Sexuell energi är kraftfull skapandekraft - minns att även vara aktsam gällande subliminal samt perifer information du äta, ty du kan formas motbjudande mot din vilja; mot din autentiska natur.

 

HYENA.
14o912

 

Pornografi är mansförnedrande, ty pungdjurs hårdkodning för visuell stimuli exploateras av kommersbest som trampar ned hane efter hane i dy av passivitet & slafsigt runkpapper. Således kan pornografi också ses som en mannens fristad; fri från en tung, maskulin rustning vars smed mumlar att man bör smaka av madammer - jaga bytet & äta köttet, samt att i detta lyckas.

 

Att bruk av pornografi kan tolkas vara av ickemaskulin karaktär vittnar om att vår föreställning om vem den stereotypa mannen är, är ur fas med verklighetens manlighet där att passiviserat ätas av p-våfflor vid egosex är norm. I den situationen är mannen inte en macho jägare; han är en betraktare av jägarens nakna middag. En hyena vars as är egen säd.

 

H o r .

 

Att bemyndiga kvinnan - samt mannen, men mannen är i offentliga debatten förbisedd av skälet icke offersyn; allaredan myndig - rätten att se yrken inom sexuell prostitution vara just yrken, är en hjärtefråga: ty hon är inte per automatik värre plågad än den människa vars tid, kropp & värderingar nyttjas samt avfärdas inom exv. industri & butik - andra människogagnande sfärer.

 

Givet är dock att primära hjärtefrågan är frihet; möjligheten att undfly spargrisens ohederliga makt att styra folket i riktning olyckans arbete: olyckliga fabriksknegare, olyckliga butiksbiträden, olyckliga vårdare, olyckliga kontorister, olyckliga horor. Att antaga horan vara den enda vilken bära olycka, är olyckligt i sig. Den glada horan är i mången fall blott myt (om än undantag), men så är även den lyckliga undersköterskan.

 

Av vikt är insikt att var inom tvingande system utnyttjad människa, ej allena nattfjäril, är utsatt för förtryck & att vi vill sfärer vilka vill oss liten skada el. gärna av godo (av skäl olika i själ, sålunda skäl olika sfärer vilka vi kan hantera).

 

Att förvägra människor inom prostitution den trygghet det är att yrket tas från mörker till lagenligt, är att förvägra människor finna lämpade & något sånär bekväma positioner inom pyramidspelet; därav, än mer lidande i denna träldomens systematik.