A N D R O M E D A
P O L I F O L I A .

 

om
d e n    f r i a    m a n n e n
&    d e n    f r i k o s t i g a    k v i n n a n .

 

 
 

Intim konstellation där Mannen - endast - är fri att förlusta sig samt månne även förälska sig i ytterligare kvinnor.

 
 
 

o17o53o. Inledningsvis kan undras: hur får en för sig någonting sådant kokko\klipskt & vad är egen vinning?

 

I yngre år störde det om pojkvännen brukade pornografi - delvis eftersom jag drogs med pojkvän vars svaga sexualdrift var beklämmande, delvis eftersom jag trodde på monogamimyten & detta med anledning av den civiliserade charaden samt att jag själv är djupt monogam. Sålunda tog jag längtan att betrakta andra kvinnor särande sårande på ett personligt plan & inte som självklara uttryck för maskulin natur.

 

Skall han prompt spilla säd för annan kvinna, kan han dock likväl göra så på kvinnas barm & inte framför skärm. Är han bara klok nog att undvika smuts & sjukdom, så är det vad som föredras då det är en dominant krafthandling att belägra en skön hona - men icke att se andra män belägra, inom pornografisk kontext gynnande dess profitörer.

 

Andromeda Polifolia är ljungväxt vems blommor är i flertal; hon representerade flertalsbrudar för sängbuketten midsommar o15, inför nattlig dröm placerad invid hjortonblomma - losymbol - & tallfallos - Mannen. Den natten drömdes om en man som älskade mig, som älskade med mig & som även älskade & älskade med andra när han tjusades att.

 

En fri Man; även fri att se mig lägre i haremhierarki, om han känna som så - kanske ser han mig inte som unik hjortronflora utan endast som en i mängden av fagra damer.

 

Att vara synnerligen speciell är inte bekräftelse av mig eftersökt, när jag drömmer om kärleksförbindelse. Är trängtande för sensuell närhet, åstundande vila från den maskulina bördan & att få uppfylla min feminina position av givande gnista. Ingenting av detta gås miste om, om så vore att jag inte ses vara urskiljbart älskvärd inom älskad mångfald.

 

Gagn för mig är åtskillig. Ett antal herrar finner detta motbjudande; ser värdefull bekräftelse i en kvinnas svartsjuka - men, den man som föredrar att hon önskar binda honom invid framför att hon erkänner honom autonom i sin kraft är månne inte densamme Man som ge mig kärleken jag behöver.

 

Med mig kan karl njuta det självsäkra lugn förhållandet med mer mognad Kvinna ge, utan att mista keltillfällen med späda ungtöser vilka han kanske ej vill leva med men gärna leka med - el. också leva med, men utan att mista det andres positiva. När han går till sängs med mig, är hård invid mig - är han så i vilja för mig; det är ärligt & det är vackert.

 

Värdiga, dominanta & högintelligenta herrar vilka attraherar är även så sällsynt skapt att det är dumt båd att förbjuda denne, så som dumt att ej erbjuda vad han de facto är förtjänt av. Frihetlig Man torde även besitta mentalitet att bestå just frihetlig - underdånig Kvinna klokenskap nog att inse ödmjukhet af revben.

 
 
Mädchen Amick - syntes på Kvitter, & jag hade den vulgära tanken att en sådan skön böna bör lapa min karls kulor.

Mädchen Amick - syntes på Kvitter, & jag hade den vulgära tanken att en sådan skön böna bör lapa min karls kulor.

 
 

FLERFALT AV FÖRKLÄDEN.
o18o73O

 

Den friske mannen ha vanligen iver att skälva över hennes kropp, mer ofta än vad hon vill ligga ned med. Likväl ha den friska kvinnan vanligen hugnad för hemtrevnad & omsorg, i mer mån än vad hon förmå. Av nivå av tillväxthormon (3O% lägre andel än hos hane) har hon även skapats mer stresskänslig än vad karl kan vara; att dela den börda som är vardagliga sysslor minimerar den klassiska kvinnosjukan neuros, samt mildrar den månatliga tyngden av att arbeta & älska under menstruation.

 

Han & hon har gott av att kvinnorna som minst är två, emedan tutal i mannakraft är behövligt endast för enskilda bestyr; exv. storsnickeri samt jakt, & annat mod- & muskelkrävande. För dylika ändamål kan bygdens nära män bli samman, & vid normal lunks infinnande åter skingras till egen herretäppa.

 

Var dag är det traditionella & autonomiaspirerande hushållet gynnat av flerfalt av förkläden. Sanningshalt synbar när vi se hur de väl bemedlade bekostar service: barnflickor & städerskor skall var vecka vara nära - byggare & reparatörer kallas vid behov. Sällan saknas extra mansskalle från måndagens solgry till nedstigning, men för bespisning & barnskri; sömnad & sängkyss; tvagning & skyffling av skräp, får det gärna vara ytterligare ett par rosenkindade damer, med vett att uppskatta delad bördas lisa

 

(Vid finslipandet av texten kokade fö. vinbärssylten över. Med vänlig hälsning en enda Kvinna)

 
 

AVELSDJUR & KAMMARJUNGFRUR.
o18o724

 
 

Befinnes sedan vår äntligen i förhållande där haremshuld i futurum skall komma att praktiseras. Sålunda kan jag äntligen sakteliga få pröva psykets hantering av positionen som en Kvinna i en klunga - fastän klungan än är fantasi, är det en högst närvarande sådan. Herrn vet inte om det, men när jag bjuder lovande töser att sällskapa oss över en bit mat är det med ett förverkligande av vår ambition i främsta åtanke.

 
 

ÖDMJUKHET AF REVBEN.
o171o29

 
 

Att erkänna mannens sanna sexuella begär kan nödga ett gott mått ödmjukhet - som är en feminin dygd, om än någorlunda bortglömd i den hybrisgödande tillvaro vi vistas i. En för blicken behagfull brud prisar den skapelse naturen är, utan att förneka omfånget av hennes & medsystrarnas gynnsamma sidor. Ödmjukhet inför sanningen & inför Mannens lustar kan vara ett antal av famnfångets väldoftande vildrosor.

 
 
 

STJÄRNA.
o17o6o2

 

Är av vikt för den undergivna kvinnan att ha inblick om rot själ är sprungen ur: varför är du undergiven & vad innebär det för dig? För ett stort antal handlar det till synes om bekräftelse; hon är stjärnan, i fokus - aldrig otillräcklig för Han har fria tyglar - med henne.

 

Hon hon hon.

 

Är det inte mannen som bör centreras, hans behov\begär som skall tillgodoses - är det inte i att nigande tillgodose, som Hon kan finna essentiell tillfredsställelse?

 

Jag finner det intellektuellt underhållande att mången tös har närmre till hands att den dominante urinerar över hennes kropp än att han propert ägnar sig åt andras. Hur kommer det sig, att hennes förnedring kännes mer önskvärd än hans frihet? Är vilken smuts som helst välkommen, bara hon hon hon får vara den högt åtrådda stjärnan entrande sexuella scenen?

 
 
 

MIDNYMF.
o15o723\24

 

Måne en yangkskiva över danske midsommar. Kärlekens Freja på skogstig till vattnets Rán, saturerad i själ.vet - ungbjörksben vita i midnattdimma & ögon svarta lika blåa källan - vek hon denna raring i eldmossa ut sin lystnad vid Jesu pojkrums sänggavel. Gudinnor prydde för rov sagomyr med söt hjortronblomma som i ett hjärta av videung, viol, gullviva, lejonros, mossa & midsommarblomster ville ty sig - tillsammans med andromera-ros - till fallostall krönt i skogsstjärna; det vildas kungs brudar älskade lavludne han. 

 

Drömde slåttret. Sortering av rödblära & smörblomma; vilken kan ätas vilken är giftig. Få män är ätliga. Manifestation av Rå Erotik knullade min rumpa. I atmosfär var hans tankar i poesi yttrande den perversa akt nedom karusellen grande roue. Mannen var delad med den rosa poli-folia andromedan; andra kvinnorna. Sades att inte var kvinna gick ihop med hans syn på könsroller, men en lämpat funnen var både »lätthanterlig« & värd det sällsyntas möda.

 
 
 

EDENMANIFEST.
o15o61o

 
 

/ Det är gripet att en själ ej kan vara allt jag önskar & av detta skäl är kraven sannerligen klarsynta, ärliga & rättvisa - i synnerhet då jag ej är possessiv utan välkomnar Honom att penetrera en variation av villiga vackra varelser utan att själv lusta efter poly.

 

Drömmen är en byfristad belägen i generös altitud - kanske Svizzera, Catalunya, Česká - där medvetna gudinnor lever med ett fåtal bra Män.

 

Månvindalindande i flätor, kollektiv barnfostran, intressanta diskussioner som inte avbryts av Vad har du för källa? Jag har läst en studie.. Håll käft & bli styv pojk - ingen bryr sig om din konventionella skepticism. Vi är empatin omgivna av trollandskap & rogivna av kuk. Anses detta glupskt anser jag mänskligheten tragisk men O den är ty blixt & skelett & myr väcker en vild kåtma få karlar kan närma sig. Men även nätterna lyser, så.

 
 
 

RESONABEL.
o15o422

 

Karaktären GEILLIS täljer kärnfullt hälsosamma förväntningar på en man:

 

»He's the only man I've ever met who could be my proper match.«

 

»You are aware that he's not exactly the most.. faithful man?«

 

»You think I mind he has got an eye for the lassies?«

 
 

Var dag