o14o412

 

Chemtrails el. ej - skåda avgasrör spy lungor svarta. Klimathot el. ej - skåda utdöende flora & fauna. Rymdreptiler el. ej - skåda en samhällshierarki som premierar förtryck. Fluorumförgiftning el. ej - skåda passiviserande levnadsovanor. & medvetet förledande propaganda el. ej; skåda hur media styr vad vi samtalar om, vad vi tänker & vad vi tänker om vad vi samtalar om. Konventionell media har onekligen på intet vis förlorat diskursmonopol i samband med bloggtrend & fåteckenkvitter - ty inom dessa 'alternativa' världar är konventionell media kebabpizza den 1:a januari: vad som serveras, ätes, utskites.