CALIFORNIA SOUL.


The Golden State. FOLK. 37.691.912 (2o11). AREA. 423.97o km². Amerikanska egenheter: djup i handfat + vattenklosett. Schabrak till dammsugarmaskiner. Corn syryp; sorg.
 

 


1611o4\21
s. taurids
◯\taurus luna super
n. taurids
luna aldebaran
leonids
luna regulus


Glaspipesamvaro i 7O °F Marin County, taurusmånen Donald Trump triumferade ELECTION NIGHT (»Hillary is handpicked by the elite, & he is a clown« \ barman) & rekrearök legaliserades (»Corporations will take over« \ Soldavini) i exv. Nevada & California. Inför kalkonnovember 24 kännes tacksamhet: Each & all of the darlings making me feel welcome to the hill rich area, & cared for when the foundation for the trip fell apart. Tack så mycket för all hjälp.

 


SAN FRANCISCO.

 

 

RUIN.
161119

Kamrat jag var Kali-kommen att gästa, vara rutten frukt vars löften av luftslottsmateriel. Omedicinerad bipolär hjärnkemi samt nyligt tvångsinlagd, vilket sades EFTER Norwegians entré i amerikanskt luftrum. Ist. för uppackning i utlovat eget rum hänvisades jag dela solkad bädd i köksrum, vars odör oanständigt av katturin. Ingenting av vad han sade skulle vara, är.
 

Annan boning i annan stat - Arizona - skulle infria löften. Han reste dit & jag var sagd att sedan turisttid i Kalifornien få betald resa för att sällskapa i vad menat var, men efter harang av svepskäl sade han att jag inte var välkommen till Phoenix. I kärna bad kamraten - enträget - mig hälsa på hans sorgliga gestalt på fjärran kontinent, för att sedan byta stat & bryta pakt.
 

Om så är för att han inte lyckats fresta sexuellt, el. att det sågs illa när jag fräst ang. situationen (trots ängels tålamod, när han var förtjänt saliv för att förolämpande bjuda mig att sova i smuts, när han enligt utsago önskade imponera på mig; förföra mig) & frånsäga sig ansvar med ord att jag är vuxen & kan ta hand om mig själv.
 

Han är ett destruktivt, förvuxet barn, men ja; jag är vuxen - & Kvinna, väsen vilket - vad sagt var - skulle få lov att frodas, i dess icke-erotik - dess fägring, spiskonst & massage av ömma mansaxlar. I ren säng. Ville trygghet av maskulin kompanjon & lämnades för vilsenhet & att sova hos främmande - nu hos man vem är vänlig & ge bergamott & Runa, men likväl: FRÄMMANDE MAN.


Lärdom: starkare tilltro till fördomar, vilka sade
Tack, men nej tack.