E K O F A S C I S M .

 

om
r a d i k a l m i l j ö p o l i t i k .

 

För en auktoritärt grön, naturvärnande stat; kretsloppsenlig samvaro -
ej att förväxla med moderna myters miljöpolitik.
För det mänskliga släktets fortlevnad.

 

 88 INSPIRATIONSKÄLLOR.
o19o129

 

»Vi som skriver besitter en viss makt & den utnyttjar vi för att intressera, informera & inspirera till förändring. Resten av makten besitter du, resten av ansvaret är ditt [du starke, ledande Man]. Vi kräver att du tar det.«

 
 
Clara Lidström driver idylliska     UNDERBARA CLARAS    .

Clara Lidström driver idylliska UNDERBARA CLARAS.

 

Expressen-publicerad ARTIKEL undertecknad 87 populära inspirationskällor, varav tidigt skrivna namn är Emma Sundh, Maria Soxbo, Johanna Nilsson & Clara Lidström - alla 87, undantaget enstaka, är kvinnonamn) inleds bedjande: Vi kräver din hjälp. Förväntar oss att du tar ansvar. Ett bedjandet som önskas nå Löfvén - inte i egenskap av kraftfull ledare, utan för att statsministerpositionen innebär misstolkningen kraftfull ledare.

 

Förutan fokus vid koherent ovidkommande petitesser är artikelns budskap dess underrubrik Uppfostra oss till bättre människor; folket benämns - klarsynt - tonårigt till tanke, utan förmåga till konsekvensanalys av den karat vilken fordras för att vi skall bemästra rådande miljökris. »Vi kan göra vad vi vill« - & det är ett problem. Kort & gott kan det klart menas att artikeln är skrämda kvinnohjärtans instinktiva förståelse för att situationen kräver en kraftfull ledare som inte räds resoluta beslut, för att medelst hårda tag säkra ett ansvarsfullt fortlevande människosläkte i frisk natur.

 

Det är en nära på sagolikt positiv utveckling & uppvisning av mognad nog att inse egen omognad, som dessa bedjande kvinnor uppvisar. Ändock bemöts dem med hånfullhet & brysk tillika blind kritik, när bjälkars ögon beblickar. I detsamma Schibsted-blaska Expressen, fasar Rebecca Weidmo Uvell NORMALISERAD KLIMATDIKTATUR, & skiljande kanalen Nordfront - bisarrt nog rubricerande den radikala miljöpolitiken som ‘kulturmarxism’ - fasar likaså över förd ANTI-DEMOKRATISK ton, i artikel följd av sedvanligt vämjeliga kommentarer av trasiga själar.

 

Ytterligare likheter emellan Weidmo Uvells & Nordfronts replik, är att bägges brännpunkt är att anmärka på att de undertecknande brister - i vett gällande vad som gagna miljö likväl som i disciplin att följa höga miljöideal. Så till synes utan att begripa att det tydligt var detta som kom i sken, när de insiktsfullt sade sig behöva uppfostran. De sade att de inte är perfekta: de har inte nödgad kunskap & de har inte nödgad disciplin - varför de är bedjande om hänvisning, tillrättavisning, gränsdragning - så som den ouppfostrade är.

 

De är heller inte unika; hur de brister är karaktäristiskt för gemene människa, & även de imponerande - så som kristna Clara Lidström, vem lever ett flygfritt gårdsliv tillsammans med sin familj (naturgoda förebildskvalitéer Nordfront till förmån för att bespotta de mer dekadenta individerna, skymmer) - kan de förnuftsmässigt inse att de ej klarar av detta utan den tydlliga, kraftfulla ledning & gränsdragning innerligt åstundad. De är ärliga. Jag är en 88:e inspiratör - ej alls så populär, men ej heller så rädd för numreringen - som naturligt vis skriver under på detta.

 
 
Michael Nichols.

Michael Nichols.