PHōNēLOGOS.

16o3o3
Luna S Dec

Arlavaknad bäddade ϟ ned lekamen under rosendun i beslut att omsomnat drömskt kommunicera med Ráns outsinliga källa; det Urmedvetna - tillgänglig dock abstrakt information. Irriterad över VÅGA VÄGRA.situation vilken jag förstod bar oansenlig chans att klargöras av man - konkret dock otillgänglig information, följdes kompassens astralriktning. Intention är magi & ord är trollformler & därav sade jag till mig själv icke Jag vill drömma om varför utan Jag ska drömma om varför. Likt det är skillnad på vad du Kan & Vill, är det skillnad på vad du Vill & Ska (samt vad du Ska & vad du faktiskt Gör). Val av ord kan vara avgörande för esoterisk skapelse\exoterisk yttring.


Likt felaktig fattigdom i blott 6 sinnen (vilket den vetenskapliga läran dock ifrågasätta, men aldrig med tillräcklig själsrikedom) är föreställningen om fåtalet former av drömvärldar - exv. den diffusa & den lucida - okunskap. Var & en vilken skickligt segla Ráns vågor förstår att där finns ett skeppsantal lika oräkneligt som dom himlakroppar som leda; ett oräkneligt antal av drömformer. Vissa skepp är exemplariska & glider havet i klart klimat. Andra skepp är dimhöljda & trasiga. Vissa svävar; andra är lavaskuta nedom jord.


Morgondrömmen var exemplariskt fartyg, i dimhöljd färd. Jag fick se 3 symboler: Spindel. Skorpion. (uppvisade samtidigt ter sig Gift troligt) Eld (passion, dock var flamman papp: oäkta?). Spindeln fanns även på en skärm vilket gjorde den synkron, & web kan ha relevans. Fick även läsa ett E-brev av vad jag minns att det stod 'zen-väg', sedan se svartvit animerad filmsekvens av en kvinna som satt i tom barnsäng prydd av virkat lapptäcke & från denna gick hon till vuxensäng där hon hade sex med den man vilken ägde perspektivet, & slutligen text där mannen vars nonchalans stört mig sade sig vara för kräsen för mig; otillräcklighet i det yttre - någonting en otafflig ej specificerar om det inte uttryckligen bes om ett förtydligande var i det brista (om så är fallet ser jag det ej vara 'socialt begåvat' att sky sanningen; blott fegt - ge en mänska vad en mänska begär & ty denne tigger om konsekvensen), men att så skedde i drömmen var positivt ty det kunde ses hur jag reagerade: lugnt. Jag dög inte. Sådant är livet.


Det stack till - Ville ju vara en lockelse, ty han lockade mig innerligt - men inte mer. Bara en tonårsung el. skör får blod av sådant. Drömt skrevs till Azemine att jag hade hade skummat brevet för att jag förstod att kärna skulle komma i slutet av svart på vitt, & det var denna jag ville ha - inte något långrandigt katt kring het gröt-orerande om Zen & sex; men visst, där ville nog någonting sägas. När jag skulle läsa i nogrannhet vaknade jag. Att drömmen trots en tydligt presenterad symbolrebus - Spindel. Skorpion. Eld - var i dimma är av skäl att egna förväntningar kan ha influerat tecknen ty drömmen inte kraftfull i känsla som mer obefläckade tenderar vara. Egna antaganden är att mannen är en giftig plastflamma - så som jag tolkar till synes oärliga människor då dessa väcker vrede - samt att jag är utseendemässigt &\el. sexuellt opassande, vilket är föga vrede; att ignorera variation i vad vi begär vore ohederligt. Egna antaganden är således även hur jag tolkar symboliken, & den är därför inte särskilt tillförlitlig. Samtidigt är egna tankar i sig tillförlitliga då en allt för låg grad av attraktion el. sexdrift är vanlig orsak till att människor vilka smeker förförelses stråkar upphör detta: ej tar sig tid, ej vill nog starkt, ej anstränger sig.