ZYNKRON.

 

Symbolik\ord manifesteras tvefalt\flerfalt, samtidigt (ett spann på O-2 sekunder) för olika sinnen att tyda. Exv. att vi läser ordet blixt - samtidigt slå blixt ned i backe, vi tänker Orm & plötsligt ser vi orm på stig. Radios Håkan Hellström yla Jag ser att havet blir rött & jag läser Ett litet rött hus; öga & öra landa parallella. Skriver att tidigare relation var Distans & hör Distance; blick Yxa lyss Ax. Ritat måne vid mitt öga & Dub FX sade With the moonlight in my eye & sett skrifts It's too late to turn back när Weeping Willows sjöng detsamma - samtidigt likt videstämbands You were not even close, Not even synkront ur Not even once. För ZYNKRONA POEM är vid språkkrock det främst uppenbarade idiomval: två svenska ord & ett utrikiskt ord är ett svenskt poem. Erfaret är att när dessa synkronicitetens sammanfallande skeenden sensibelt noteras, öka flöde & styrka & röda tråden - poemvärdet - & en kan i vakenheten nå nivå där tanken tänker framtiden; föregå vad komma skall.