Heroiska
vita tölpar.

 

1511O8

Mången invandringskritisk svensk man ikläder sig hövisk önskan att beskydda nordiska pärlemorflickor från råkultur, samtidigt som dessa underkänner sanningshalt i att även vita män utsätter kvinnor för misogynt agerande. Förhoppning är att en & annan är äkthets ädel. Erfaret är dock att dessa män inte allt för sällan är svenskt bottenskrap vilka undermedvetet nyttjar utomnordiska män till egen fördel; för syndabocksok.

Ur SOTALASTENLAPSET.:
Somliga beter sig på ett vis otänkbart att uppleva från en nykter & mentalt väl nordisk man.  Vid utförande av månritual vid träsk frågade ung afrikansk man om han fick kyssa mig - BISARRT att fråga främling.. Mindes dock, att vid ETT tillfälle har nordisk man ur det blå bett om kyss. Ej av oförarglig, sensuell nyfikenhet inför mig som Kvinna utan enligt utsago av oförskämda motivet att han ville känna mina kanylläppar. Tölpen är således den enda nordiska man vilken på socialt störd grund har frågat om kyss & - lustig fakta - han var vid tillfället glad i att tala kring problem med utrikiska män samt Sverigedemokraternas förträfflighet. Nämen!

X ville att Afrikas folk skulle jämnas med marken, & kvinnor i mellanöstern tillåtas vandra norröver; kvarlämnade män bombarderas. Under tiden för samboskap antastade vår hyresvärd - en medelålders man vid namn Adlan - mig. Karln blev mäkta arg på Adlan, men skrämmande nog även på MIG.
 Äldre män av mörkt anlete är i mig höjden av ickelockelse, & detta till trots anklagades jag för att månne ha blivit KÅT - surrealistiskt! - av hans äckliga händer. Tiden innan flyttflykt drömdes mardrömmar om hur Adlan nyttjade nyckeln & smög in, & våldtog mig. Kände mig djupt osäker i vårt hem.

Hur tog då min vita, heroiska viking hand om mig? Nonchalans & förolämpningar. Istället för att trösta mig efter det förhatliga ältades att jag är av slampvirke villig att knullas av envar villig, & redan dagen efter antastad menades att jag för hushållskassans skull skulle agera poserande köttstycke i webcam. När han ej kände för att ta diskussionerna kring rucklet bad han Adlan att istället kontakta mig. Vid upprepade tillfällen fick jag telefonsamtal samt meddelanden av den man som antastat mig; detta på initiativ av min - så som han sade - 'stolta vita krigare'.


Om jag så mycket som knystade att även vita män är MÄN vilka vållar kvinnor harm, att hane bör betänka eget felande istället för att slött luta sig mot skild etnicitets bristfällighet & betro förljugen fullkomlighet, sade han att jag var politiskt korrekt (enligt hane innan: rasist, enligt denna: blattevurmare; svårt att bli sedd) ty sådan trångsynt har givetvis överseende med att hennes man önskar utplåna den afrikanska kontinentens boende.

Kvinnofientlighet mött hos xenokritiska har i flerfaldiga fall varit betydligt mer slående än hos neutrala & i polaritet. Hurdan procentandel är ärligt heroiska karlar månande kvinnans frihet - & hurdan procentandel är svaga kräk till tölpar vilka räds eget, vitt ansvars testosteronstinna börda?