b a r b a r i .

 

o216.
 

KONSPIRATIONSTEORITRO.

Oh ja. Antingen är världsledande makthavare korkade ty genomgående fattas idiotiska beslut, el. så är världsledande makthavare synnerligen intelligenta & arbetar för egna intressen likt vilken vardaglig psykopat som helst..


 

14.


VAD LUKTAR PENGAR?

Bajs, efter att jag torkat mig i röven med dom.MEST INTRESSANTA POLITISKA PROCESSER I VÄRLDEN JUST NU.

Befattar mig mkt lite med nyhetsmedia (hjärnan min känns vara mer genuint jag utan propagandarubriker) & har således inte god koll på 'just nu'-skeenden. Någonting som dock alltid är det mest intressanta vad gäller politik är alla fantastiska varelser som riktar merparten av sin kampintention på att skapa en utvecklande, politisk process i det egna livet - & ur detta så frön. Jag tror på att vara den förändring som en vill se i världen framför att vara den som begär förändring av världen, & detta är en ständig process som jag finner vara både intressant & beundransvärd.HUR TROR DU ATT DU PÅVERKAS AV PATRIARKALT FÖRTRYCK IDAG, FRÄMST?

Könsimbalansen där maskulina karikatyrer som exv. logik\rationalitet\vetenskap\funktionalitet härskar över feminina karikatyrerna intuition\känsla\spiritualitet\skönhet ist. för att balansera tillsammans med dessa påverkar omvärldens värderingar & detta mkt via vad jag tror är ett av dom primära problemen: språket; Programmerad värdeladdning. Broderar både tillvaro & värderingar. Vi lever i ett samhälle som i & med denna farliga symbios uppvisar tydligt störda maskulina drag, inom ett system som kräver psykopatens hjärta då det baseras på bristande empati för egen vinnings skull.

Jag vill leva fri att bo & fri att ta tillvara av naturen & detta försvårar kapitalismens sidekick: patriarkatet. Fångenskap är det främsta förtrycket jag upplever. På lilla planet - personlig nivå - gestaltar sig maskulina karikatyrers tronplacering i det manliga tolkningsföreträdet som effektivt tar död på kärleksfulla relationer. Skrev en gång följande till en vän:

»Vet du hur jag har kämpat med att kommunicera med män? / Kvinnan får gärna befinna sig där med honom men bara om hon finner sig i att sitta på kanten av soffan, titta på maffiafilm & äta grillchips. Bara hon talar marsianska med honom - tills han vill ha fitta, då ska hon kvida & vrida sig som om hon kommer från Venus men när ansiktet avtorkats säd ska hon åter navigera den röda planetens ord för i detta stjärnornas krig har marsianerna tolkningsföreträde: det är dom som har beslutat vad att navigera är, hur att definiera stjärna & vad krig innebär & således är det bara dom som kan vinna även när vi nyttjar dessa vapen.«