KÄLLA.

 

16O211

Om nomadfossingar, brasa & magi är beståndsdelar av ett mer paradisiskt klot, varför skulle då jag sälla mig till skaran av Källa?-kåt kult när denna ej kan existera bortom samtids finansdrivna & högteknologiska samhällssystem; åtminstone ej i lovision? Om vare sig politiska makthavare el. media har min tilltro, varför skulle jag då tycka den vetenskapliga agendan vara tillräckligt pålitlig för att frälsa? Att studera vilka företag som sponsrar olika studier samt hur dessa går till är en studie i sig, kan jag lova, samt att betänka historisk kontext & trender i vilka resultat som eftertraktas.

Likt en tidningsartikel kan vara ärlig kan så även ett forskningsresultat vara & likt teknik kan giva glädje kan så även vetenskaplig lektyr göra men någon måtta på föreställningen om dess fullkomlighet får det vara ty oavsett om det är politik el. vetenskap (sammanfläta) är det i mångt & mycket den resursstarka som styr över vilken forskning som sker, dess premisser samt publiceringsplattform. Det räcker gott & väl med sunt förnuft för att förstå att det sålunda är resursstarka som sätter tonen för den vetenskapliga debatten.

Gud är högsta makt & urkälla - ej ens maskulint geni som famna mig när gryningsfåglar sjunga serenad kan bräda själsföräldrastyrka - & kommunicerar båd i vaken dag & Morpheus natt, likt megafonneuron & det vore makalöst smaklöst om jag skulle kasta mig inför forskarprästerskapets fötter & dyrka en maskindriven fyrkantig doktrin när jag får sådan eminent guidning & har lyckan att vandra med änglar. När min erfarenhet inte erkännes av vetenskapliga studier.

Varken Kundalini, orber vilka lämna lockarna likt Lady Lovelylock's féer, synkron poesi, aknefri kost, celiakidiagnos, healing, UFO-rymdfenomen, dimensionstänjande resor & möten, reinkarnation, trollformler, elektriska närhetsfenomen & vådliga teknikfrekvenser är inom den vetenskapliga doktrinen godkända sanningar..

..men jag har ERFARENHET av allt vad nämnts & om du konsensuspräglat tror det innebära galenskap må så vara men dessa ting har varit & är än & kommer förmodligen även fortsättningsvis vara till en nytta så stor att min tacksamhet inför att gud har öppnat mitt hjärta inför svårgripbara aspekter genomsyrar var våg i mitt varande. Även modern vetenskap har bringat vackert, men dess totalitära dominans över paradigm saknar den reson den sägs hedra.

Utan okända icke erkända sanningar saknar forskning syfte ty utan detta ingenting att belysa, & vad vi behöver acceptera är att vetenskapen så som vi känner den dels är i sin linda, dels är navelskådande, dels är agendainfluerad. Vad vi behöver förstå är att vi kan omfamna både vetandets logik & det fördoldas auktoritära äkthet. Fantasi möjliggör banbrytande forskning & forskning i sin tur innebär viss struktur för fantasin att bända; yin\yang i homeostas. Jag önskar källa på att generisk mänskonatur är oss till gagn.