LYSERG
SYRA
DIETYLAMID.

 

Karaktäristika ej att var & en se draksyn, men nog är vit geometri i himmels atlant fascination. Dock, var & en - i princip - blir om sig & kring sig; det är i den oknäppta knappen du finner psykonauten. Omvärld blir en form av extremitet - den svala vinden är iskall & den halsduk som skall skydda nyckelben stryper hårt. Att vältras i skogens mossa är för ett moment lena himmelriket - sedan kännes kvistarna spetsa skallben samtidigt som obokstaverat alltetbibliotek penetrerar vetskap. Du avbryter dig själv, din själ, ty du förmår ej: tankefart - formuleringar - formula. Att tala är silver & att tigande studera molnformationer är guld.

 
av  YANJUN CHENG .

av YANJUN CHENG.

 

H U R U .

Syra bringat skönhet i Sandvadets frid av solgyllne vårstrån under fotsulor, men även stimulans för klubbnätter - ty där MDMA för mig är ytterst bristande i effekt är LSD desto mer dansant festivt. Känner mig orädd i båd skog & stad: i ett färgfyrverkeri, i vågors kropp & ökad social självsäkerhet får kemi mig bli klubbdjur likväl som myt.ologiskt naturväsen. Någorlunda sällsynt att detta förmå, så en bör känna sig bekväm med vad frimärke på tunga innebär innan en ev. beger sig till trafik & främmande folkvimmel.

 
 

Sk. 'trippvakt' - sober el. medberusad (ändock stabil) - & ombonat bo el. vackra timmar i solig miljö, är för den ovane lämpat. Den fråga du skall ställa dig själv är inte Mår jag bra?, främst, utan Klarar jag av intensitet? Ty oavsett trevligt\otrevligt kommer hjärna förnimma det intensivt. Vänner har beskrivit jungfruresa vara Öppnande äventyr & Ett svart hål.

 
 

Diger, är denna terapeutiska drogens potential att omdana. Mången berättar om sammanlänkande kärlek, ty känsla av egosplitt kan ge ömhet gentemot granne - ty granne är du. LSD är dock ej endast 6O-eras blomsterkraft; blomsterkraft blott en art av blotterbomb. Vilken upplevelse samt transformation som ske är beroende av interna samt yttre villkor. För egen del - & är bekant med liknande skildringar - har den lysergsyradietylamida kompositionen kultiverat fascistoida fragment, barndomens elitism & uppmuntrat reduktion av omtankes cirkel,

 
 

ty allt är ett, men allt nödgar inte varsam hantering & ovillkorlig kärlek - kan en anse, när en i ytterlighetens farstu blir varse hur vanskapt & vek människa i kravfrånvänd lössläppthet kan bliva. Godhjärtat intakt, dock.

 
 

L E V A .

*

 

O M .

NEURAL CORRELATES OF THE LSD EXPERIENCE REVEALES BY MULTIMODAL NEUROIMAGINGWhen the present results are considered in relation to previous human neuroimaging studies with psychedelics, some general principles emerge. It seems increasingly evident that psychedelics reduce the stability & integrity of well-established brain networks & simultaneously reduce the degree of separateness or segregation between them; that is, they induce network disintegration & desegregation.

 
 

ALSTER.

 

DÖDFÖD.
o15o531

 

EGODÖD:
2 blotters.
Cannabis.

 

Kolsyraocean av frekvens glödande lödande i meridianer - vi ett rörelsens vrål Jag flyddes. Hofmann-par, tung rök & Pukka zingiberrot provocerade förgrening av benen förening av ϟ, för att befria psykonautbebisen ty detta var förlossning & ansträngningen var flämtsamt fysisk. »Så mycket färger« & »Så mycket ansvar, som jag inte vill ha«, fascination underminerade obehag. Stilla. Tyst. Ingen ynkaste våg på den ocean vars yta vi söker. & skyr.