REELL.

 


Om Dioxin.


Att dioxinerna skapar sådan oro hos oss beror på att de tycks finnas nästan överallt. \ Djurstudier har visat att redan mycket små mängder kan ge cancer, störa fortplantningen & påverka immunförsvaret.

 

Om Hashish.


Charas is made by rubbing the hands over the flowers of living female plants, to detach trichomes (tiny resin glands which produce the plant's active components) from the flowers. The resin is then scraped from the palms & compressed by hand into a homogenous ball. It is usually dark brown or black, slightly sticky & pliable at room temperature.
 

VILHELM EKELUND.
 

Men läsaren skall inte bara vilja kittlas - han skall också göra skäl för sig.


CHRISTER FUGELSANG.


Jag såg allt. Jag såg hav & kontinenter. Jag såg öknar, bergskedjor & enorma skogar - men inga gränser mellan länder. Det går inte att se några nationer, bara en gemensam planet.


Om Ödeläggelse.


..& sedan kom vår tid, när vi missbrukar vår makt till skövling & utrotning. Denna ödeläggelse måste upphöra, inte bara för djurens & växternas skull, utan i lika hög grad för vår egen. Ett sätt - & kanske det enda effektiva - att förstå detta är att lära mer om djurens liv i dess många aspekter. \ Jägartillvaro har ju omfattat mer än 99% av människans existens. & när jägaren blev åkerbrukare & bygrundare fanns djur i regel nära hennes bosättningar, som mestadels endast var gläntor i de väldiga skogar som ursprungligen täckte Tellus.


Om Kommensialism.


Kommensialism, som kan anses vara en mildare form av parasitism, innebär att den ena medlemmen har fördel av associationen & att den andra inte tar nämnvärd skada av den. När båda har fördel kallas det mutualism & djuren sägs ofta leva i symbios.


CARL GUSTAV JUNG.


Man blir inte upplyst av att föreställa sig det ljusa utan genom att göra mörkret medvetet. Den senare metoden är emellertid obehaglig & därför inte så populär.


JUNG av ANTHONY JOHNSON.


Man måste bli medveten om båda polerna i varje konflikt & i fullt medvetande uthärda den spänning som skapas mellan dem; sedan inträffar någon radikal skiftning som leder till transcendens. Det sker genom det omedvetnas makt att skapa en ny symbolisk syntes av de motsatta böjelserna.

Det finns medfödda utlösningsmekanismer, beredda att bli aktiva när detta djur träffar på rätt stimuli (teckenstimuli) i omgivningen. \ Varje omgång imperativ ställer sina speciella krav på omgivningen, & för en aktivering krävs det att dessa krav uppfylls. Skulle omgivningen av någon anledning inte kunna uppfylla dem drabbas individens utveckling av konsekvenserna av vad jag har kallat frustration av det arketypiska syftet.


NÖJESGUIDEN el. RODEO, år okänt.


Jag måste erkänna att jag känner mig rätt fånig i deras närvaro. Speciellt när vi lever i en tid utan egentliga rätt eller fel för hur man bör klä sig. Karisma & pondus överträffar trendkänslighet. Tyvärr går det inte att köpa i limited edition-modell via eBay. Det är där white trash-tjejerna kommer in. Mer än någonsin är de nu de stora inspirationskällorna.


Om DDT.


När DDT upptäcktes betraktades det som ett undermedel, & upptäckaren fick Nobelpriset 1948.


Om kreativitet.
 

Schizofrena drag: 2% människor, 2O% stora matematikerna, 3O% stora romanförfattarna, 35% stora poeterna & målarna, 45% stora filosoferna.

 

HOWARD THURMAN.


Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, & go do it. Because what the world needs is people who have come alive.


VÄLFÄRDENS OHÄLSA - KAN FORNTIDENS FÖDA BLI FRAMTIDENS MAT av LARS WILSSON.


Efter studierna av inuiterna i Alaska, den gaeliska befolkningen på Hebriderna, polynesier & melanesier i Stilla havet, aboriginerna på Australiens östkust, pärlfiskarna vid stora Barriärrevet & maorierna på Nya Zeeland var Weston Price övertygad om att de folk som tog sin huvudsakliga näring ur havet var speciellt väl utvecklande fysiskt & mentalt.


THE CRACK IN THE COSMIC EGG av JOSEPH CHILTON PEARCE.


It used to be thought that the physical was a fixed entity 'out there', unaffected by anything our transient, incidental thoughts might make of it. Holding to this idea today are the 'tough-minded', whose boastful posturing of a 'realistic, no-nonsense objectivity' cloaks a narrow & pedantic selective-blindness, a 'realism' that sees only what has been established as safe to see. Yet there is a way in which physical & mental events merge & influence each other. A change of world view can change the world viewed. & I am not referring to such parlor games as influencing the roll of dice. The stakes are higher, the relationships more subtle & far-reaching. 


HERACLITUS.


No man ever steps in the same river twice; for it's not the same river and he's not the same man.


-


Kosmos är en samling kemikalier, & alla de som lånas till liv måste återlämnas. Människan har försökt att sätta sig över detta genom att bygga mausoleer & innesluta sina döda i koppar, brons eller stål. Djur dör där de råkar befinna sig, & genom asätares metabolism & mikroorganismers nedbrytning kommer deras substans åter in i det kemiska kretsloppet. Föga eller intet går förlorat.


NIETZSCHE.


Det finns tillfällen då medlidandet är större än det egentliga lidandet.


SIMONE WEIL.


Om man inte känner till det förflutna
så förstår man inte nutiden
& är inte lämplig att forma framtiden.


DET ANDRA KÖNET av SIMONE DE BEAUVOIR.


I kvinnan söker mannen den Andre som Natur & som sin like. Men vi vet vilka motstridiga känslor naturen inger mannen. Han exploaterar den men den krossar honom, han föds ur den men dör i den; den är ursprunget till hans existens & den är det kungarike han härskar över. Den är ett materiellt hölje där själen hålls fången & den är den yttersta verkligheten. Den är kontingensen & idén, det ändliga & helheten; den står i motsättning till det som är Ande & till honom själv. Ömsom allierad, ömsom fiende, framstår den som det mörka kaos varur livet sipprar fram, som livet självt & som det hinsides den sträcker sig mot: som Moder, Hustru & Idé sammanfattar kvinnan naturen.


Han känner avsmak inför livets hemlighetsfulla alkemi medan hans eget liv får näring av & frodas genom jordens smakrika frukter; han vill lägga beslag på dem. Han åtrår den ur vattnet nyss uppstigna Venus. Eftersom den högste skaparen är manlig blir kvinnan i patriarkatet medveten om sig själv i första hand som hustru. Eva är Adams följeslagerska innan hon blir mänsklighetens moder. Hon har skänkts till mannen för att han ska äga henne & befrukta henne så som han äger & befruktar jorden; genom henne gör han hela naturen till sitt kungarike. I den sexuella akten söker mannen inte enbart en subjektiv & flyktig njutning. Han vill erövra, ta, äga; att äga en kvinna är att besegra henne.


WALDEN; OR, LIFE IN THE WOODS av HENRY DAVID THOREAU.


..for I found myself suddenly neighbor to the birds; 
not by having imprisoned one, but having caged myself near them. 
 


VÅR TRO & VÅR FÖRANKRING av POUL BJERRE.


Den som bedriver allt maskinmässigt får ett maskinhjärta. 

Under sökandets värsta tid blir mången diktare, om han också inte varit det förr & aldrig kommer att bli det hädanefter. Detta innebär att kraften till spontan produktivitet stegras över eljest givna mått just när den behövs som bäst. I en dikt, kanske i en enda rytmisk rad, kan man känna sitt väsens grundton anslås med sådan klang & klarhet, att man efter detta inspirationens ögonblick aldrig mer blir så vanmäktigt byte för splittring som man förut varit: assimileringen har lyckats, det görgångna är förgånget & perspektivet mot framtiden är fritt.

I symbolbildningens ögonblick sker ett genombrott av de syntetiska krafterna & symbolen framgår av detta som formbildningens resultat. Som jag förut framhållit är processen principipellt densamma vare sig det gäller en flyktig drömbild eller en under sekler bestående massymbol - ungefär som den elektriska gnistan mellan två poler i en strömapparat principiellt är samma sak som blixten.


VÄRLDSYTT 1954.


..eftersom den kvinna som gör sig till en dörrmatta inte säger
Jag är värdig, älska mig - utan Jag är ovärdig, trampa på mig
Hon förringar mannen genom att förringa sig själv,
vilket också är ett sätt att stöta bort honom.


ORMEN & REGNBÅGEN av DAVIS WADE.


Mitt land, mitt vackra land, styrs av dårarBetrakta dem när de kommer ner från höjderna i sina silverbilar, med händerna på bilrattarna av teakMon cher, de ler likt satyrer som har våldtagit en nation.

Jag kunde bara tänka på gräshoppor, han på änglar, och vem av oss var egentligen klokast?

Biodynamiska växtpreparat, vare sig de är gifter eller hallucinogener, är till sin natur nedbrytande - gifterna därför att de dödar i smyg & hallucinogenerna därför att de avslöjar människans bräckliga, ambivalenta position mellan naturen, samhället och andevärlden.


SJUKT BILLIGT av JÖRGEN HUITFELDT, OLA WONG, THELLA JOHNSON.


En del dagar var han vit som kristall, andra dagar agatröd eller svart som en kolgruvearbetare där endast ögonvitorna blänkte rödsprängt.