SAGA.


av AUGUST STRINDBERG.

EN BLÅ BOK. 


Att resa bort en sorg, det kan man inte. Den sitter bakpå godsvagnen & blir bara sotig & solkad av den osnygga resan. Den näres liksom av de nya fonderna, blir förfalskad också av ändrade miljöer & kännes dubbelt bitter vid hemkomsten, där den sitter & väntar.


ETT DRÖMSPEL.


..I avskedsstunden,
när man skall skiljas från en vän, en plats, hur stiger icke saknaden av det man älskat, & ångern över det man brutit.. O, nu jag känner hela varats smärta, så är det då att vara människa.. Man saknar även det man ej värderat, man ångrar även den man icke brutit. Man vill gå bort, & man vill stanna. Så rivs hjärtats hälfter var åt sitt håll & känslan slits som mellan hästar av motsats, obeslutsamhet, disharmoni..


LADY CHATTERLEY'S LOVER av D.H LAWRENCE.


It was not woman's fault, nor even love's fault, nor the fault of sex. The fault lay there, out there, in those evil electric lights & diabolical rattlings of enginges. There, in the world of the mechanical greedy, greedy mechanism & mechanised greed, sprakling with light & gushing hot metal & roaring with traffic, there lay the vast evil thing, ready to destroy whatever did not conform.


Ah God, what has man done to man? What have the leaders of men been doing to their fellow men? They have reduced them to less than humaness; & now there can't be no fellowship any more! It's just a nightmare.


BRAVE NEW WORLD av ALDOUS HUXLEY.


All right then," said the savage defiantly, "I'm claiming the right to be unhappy."
"Not to mention the right to grow old and ugly and impotentthe right to have syphilis and cancer;
the right to have too little to eat, the right to be lousy;
the right to live in constant apprehension of what may happen tomorrow;
the right to catch typhoidthe right to be tortured by unspeakable pains of every kind." 
There was a long silence.
"I claim them all," said the Savage at last. 


ANIARA av HARRY MARTINSON.


Förvittringens ändlösa laster har tiderna övat,
förgängelsens orgie prövats av gravplatsens ros.
Det lastbara gräset sin giriga tunga har prövat.
Av grottornas lupus förvandlades stenvargens nos.