Kära
Järnväg.

 

15O5O7.

Mercury Öst


 

Köttbönder i ekoklok Kupé-tidning. Frispråkig kvinna kär i våld, supen tornedalscyborg om gruvsagor, hon som förlöst Dik Manusch, han som arbetar med båd cirkus & matematisk antropologi - kalkylerat flockbeteende - är kupéfolk. Bastuträsks renkalvar, polarsken & gryningshimmel färgad tundrakind & Eldorado i aprilmyrens sköra isflarn är rälsnatur & aldrig ett ansikte så vackert som då solen - en eld på små berg i fjärran - slår glöd i pupill i ett rälsens fönster & kindben smälter bort i snön. Från Han & kakaokyss till Mamma & kakaopresent. Älskar dessa resor; dessa järnvägsfönster, dessa människor, denna en  vilken rymt med cirkusen inte en gång utan massvis.

Då hon förstod tändes lampan av hennes axel & när jag berättade om brustna män brast hjärtehalsbandet itu i mina händer fast än jag rörde det varsamt. Livet är en poets por & vi är ordlös dikt av avklädande;hormoner svett. Att åter hamna hemma i stugan, att bära mig som ett barn i skepnad av eldvirke fött i flamma & ammas av Parmeliaceae brunnsvatten. ϟ är luna av skorpion & hon jagar insektsvilt vars gift är nytta & hon är jag & jag firar födelsedags (i gåva önskar jag att du mediterar fokuserat på mig - för en minut, för evigt) e maj i ungvårskog - lejonrosor & pepprig björk - med ögonkontakt. Himlaevent på Jord - låt oss älska så som gepard älskar antilop; naturens nonchalanta natur. 

DEAR RAILROAD.
Meat farmers in eco-wise Kupé-magazine. Outspoken woman in love with violence, drunk Tornedalen-cyborg telling myths from the mine, she who gave birth to Dik Manusch, he who works with circus & mathematical anthropology - calculated herd behaviour - are coupé people. Bastuträsk's reindeer calfs, polar light & heaven by dawn coloured tundra cheek & Eldorado in the delicate ice coat of the april mire is rail nature & never a face as beautiful as when the sun - a fire on small mountains far away - come to flame in pupil in rail's window & cheekbones melts into the snow. From Him & cacao kiss to Mama & cacao gift. Loving these journeys; these railroad windows, these human beings, this one a  whom escaped along with the circus not once but an amount of times.

When she understood.. she lit the lamp with her shoulder & when I spoke about broken men the heart necklace broke in pieces in my hands though I handled it with care. Life is the pore of a poet & we are wordfree poem of divestituring;hormones sweat. To once again be at home in the cabin, to carry myself as a baby in the form of firewood born in flame & to be nursed from Parmeliaceae well water. ϟ is lunar of scorpio & she's on the wild hunt for insects whose poison is wholesome & she is me & me is celebrating the th of may birthday (as a gift I wish for you to do meditation focused on me - for a minute, forever) in a forest of young spring - lion rose & peppery birch - with eye contact. Celestial event on Earth - let us love like the cheetah love antelope; the nonchalant nature of nature.

 

161O.

Räls än att prisa - dyster ökning av urinerade toalettrum & skitiga kupéer till trots. Kvinnlig militär hade i sommar mycket av nytta kommet ur sin mun, nykommen från hunger & regnnätter; än med kamouflerade kinder. Trivsam musikervarg bjöd vid midnattsols måne förtrollande baluns & öppensinnade samtal trotsande barriärer;

vi vill vara seende.

Charmanta damer sade vaket att »Man skulle blåsa Löfven rätt i ansiktet« med cigarett, att allt vad sägs är »Låna låna låna« av dessa banker vilka en behöver gå ned på sina bara knän & be »Snälla snälla« för, för att få se röken av en ynka faktisk slant, av ynka faktisk hjälp. Sades utan att jag knystat om DE FRIA el. nepotisk hegemoni - ty även våra klarsynta äldre känna blod koka ont av vansinne; seende.

 

JÄRNVÄGSVYKORT.
161219
.