En av de faktorer vilka håller det groende eländet i ett järngrepp, är att politiken är ett snårigt fenomen, i en brusig tid. Här önskar jag så gott jag förmår förtäta förtydliganden, bemötande de argument vilka från den politiska palettens spektrum nått mig.

 
 

Främst: skåda i spegeln, in i dina ögon, inåt; djupt, med det spirituella ögat. Vem är du - vem vill du vara? Oavsett etnicitet, -ism & position i hierarkin: verkar du för kärlek & för harmoni? Är du stolt & är du lycklig?

 

Våga bemöta & våga möta den som du kallar för din motståndare. Hur skall du annars se, hur denne nådde sin position - hur skall denne annars se, varför du vill vända dig bort? Hur kan en endaste mena att vi skall vara annat än seende & hur kan en endaste förneka att vi icke är Vi, när klotet är oss gemensamt till låns.

.

 

Män bedriver våld. Inte alla män, men män. En explosionsartad demografisk ökning av män innebär oundvikligen en likaså explosionsartad ökning av våld. Är männen komna från Afrika ökar graden av brutalitet av samma skäl som du som nordisk kvinna inte vill sätta din fot i Afrika, utan eskort av beskyddande män. De svenska har i stor mån bakbundits i förmåga att beskydda - i enighet med den ANARKOTYRANNISKA principen: anarki vid rikets gränser kontrasterat det inhemska folkets beskattningsgrad & förbud att beväpna sig. Ej ens artikel 19 är rådande:

 
 

Var & en har rätt till åsiktsfrihet & yttrandefrihet. Denna rätt innefattar att utan inebgripande hysa åsikter amt söka, ta emot & sprida information med hjälp av alla uttrycksmedel & oberoende av gränser. Artikel 19.