M E M O A S .

 
 
 

Natt i venustaurus år 1987, föddes en MARIELLE; suomiättade Monica & bysonen Ingmars första dotter - ett 33OO grams-lo - i norrbottniska älvorten Kalix. Var en leende & jollrande bebis, ett fantasifullt & infernoförtvivlat barn. Som ung har jag gråtit, blött & rymt - lekt & SKAPAT.

 

Sedan barndomens sårade blygsel & förljugna tystnad (inte var det en hand som rev min hals; utan grenar) kom tonårskrut & nog av förstummad var sanning; jag breddade vinge för Ärlighet, breddade vinge för Flykt.

 

Stockholm (Åkersberga 2oo5 - Larsberg 2o1o) var till skillnad från nordhålans sävlighet intensivt, & nyckfullhet eldalstrade för aska att resa mig ur; skeenden & kärlek & olyckor - när jag lämnade, lämnade jag avklarad terapi, nyskakad i frekvensvidgning\Kundalini & gudstro, för europeisk cykeltur vars pedaler tog mig från Amsterdam till Paris.

 

Hufvudstadsmässig liten återvisit 2o11 & återadjöken till »rökridån« för skumrask i kohagebygd, sedermera adjö Moder Svea till förmån för penningfrånvända jordnypor i Catalunyas blåberg.. en kajkandets karusell, följd av resor & tillfälligheters bo: främst norrbottniskt gästrum & västkustsk skogsstuga,