F O L K .

 

Om
f o l k  / s t a m / r a s .

 

Är för den biologiska & kulturella mångfald det är att vi är olika människor levande i olika delar av vår gemensamma värld. Vill oss överenskommen fred & gynnsam utveckling. Jag är dock även för att när så är nödvändigt - vid värdeslag; blod, jord & ord - prioritera det egna folkets väl & fortlevnad.

 
Nicolai Kochergin.

Nicolai Kochergin.

 
 

Bortkomna viktigpettrar hävdar att jag med begreppsval Folk samt Stam söker komma kring rasbegreppet för att 'dölja min rasism'; min rasmedvetenhet, det vill säga.

 

Ingalunda!

 

Ingalunda räds jag att tala om ras. Ras nödgar dock vetenskaplig precision, vilket för visso existerar - men i mina texter vilande på intuitivt sunt förnuft är perifert. I & med att rasliga skiljelinjer är tabu ses även bristfällighet i omfattningen av modern, bedriven forskning - om än, att tillräcklig kunskap finns för den som önskar finna. Successivt kommer även fler källspecifikationer att tillfogas denna sektion.

 
 
1887  Akseli Gallen-Kallela - Talvimaisema.

1887 Akseli Gallen-Kallela - Talvimaisema.

 

DEN MÅNGRASLIGA PLANETEN.

 
 

Vi kan likna varandra - vara förvillande lika - ty vi är alla människor, likväl som vi kan vara - ofta är - olika; komna från olika jordmån & latitud: vårat genetiskt gemensamt ursprung fjärran i tid. Jorden ser inte ut som den gjorde & vi ses vara skepnat skapta för dess skiftande natur; i det yttre, i det inre.

 
 
 
 

Detta är skönhet, perspektiv, styrka - detta är, i globalt perspektiv, allt vad propagandaorganen säger det vara i nationellt dito. Men, att vår gemensamma glob gör sig gott i multietnisk skrud - ty människan är olika lämpad för olika klimat & födoämnen; hela mänsklighetens heliga potens förstärkt - betyder ingalunda att sådant hoprörande är önskvärt inom vår region & dess dyrbara samfund

 
 
 
 

Tvärtom! Etniskt homogena samhällen tenderar att vara vackrare & mer kraftfulla; harmoniska, än etniskt heterogena är. Tecknen är tydliga: desto mer markant heterogent, desto högre risk för konflikter & frivillig segregation. Krig, i värsta fall - & detta inte allt för sällan. Om befolkningen är familjär - igenkännande - med varandra, är vi även mer mån om varandra så som vi månar vår nära familj. Vi behöver känna samhörighet i ett samhälle för att lämpligast samspela.

 
 
 
 

Det är ofelbart naturligt att vi bryr oss i graderad cirkel; kärleken är som starkast i kärnan - vår moder & fader, vår familj - men lågan ändock hetare för medelsegmentet - den folkmassa vi är del av - än dess periferi; andra regioner & dessas annorlunda folk, som vi skall erkänna är skapt på annat vis - & vi kan detta erkänna utan att vare sig bespotta etniskt främmande element el. förneka vår rasliga tillhörighet; allt dettas sanna hemhörighet & variationsvärde.

 
 
 
 

Vi kan erkänna detta & uttrycka vår önskan att leva med vår flock; vårat folk. Det är inte fult & det är inte heller fel - nej, vi får faktiskt lov att kräva & att kämpa för den dyrgrip sedan urminnes tider äkta, biologiskt betingat lojal & harmonisk gemenskap är!

 
 

VETENSKAP.

 

THE SOCIAL GENOME OF FRIENDS & SCHOOLMATES IN THE NATIONAL LONGITUDINAL STUDY OF ADOLESCENT TO ADULT HEALTH: We analyzed genome-wide & social network data from a large nationally representative sample of American adolescents in Add Health. There were three main findings. First, we found evidence for positive genetic similarity among friends; friendship pairs tended to be more genetically similar to one another compared with random pairs of individuals. Second, friends tend to be genetically similar because of two potentially complementary processes, social homophily & social structuring.

 

This study contributes to what is currently known about the role of genotypes with respect to the social ecology that exists among humans. We have provided specific evidence about genetic similarity within social networks & the potential for social–genetic effects. The joint existence of social network genetic similarity & social–genetic effects could produce important feedback loops. If the genetics of one’s social environment matter & relevant genetics are stratified across environments, then being in certain social environments might confound straightforward analysis of genetic effects (15). 

 

Ytterligare vetenskaplig evidens samt talande indikationer, kommer.

 
Anita Ekberg.

Anita Ekberg.

 

STORGE.

 
 
 
 
Aurora Borealis.jpg
 

Vi har vikingalynnets längtan att se världen, & vi tillägnar oss med lust & intresse allt som sätter den i rörelse. Men vår folksjäl har den starka personlighetens förmåga att upptaga & assimilera det som kan befordra dess växt & att stöta ut det främmande & oanvändbara. / Poul Bjerre - Vår tro & vår förankring