KONSPIRATIV.


Ëlvavårig, blond glasögonorm reflexiv i skoltoaletts spegel skymtade att purpurpolo dolde knoppande bystkörtlar. Pubertet. Även reflekterande väsen i mognad; FLICKPOP bleknat till förmån för PUNKPOP - sedermeratonår råhet. Ska-. Käng-. Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump för vuxna; frihetsrosande & makttrotsande.

Lyrik hävdade STATEN & KAPITALET, regentmissbruk samt massmedial manipulation. Merpart av folk i denna rebellkrets tycks dock ej se detta sant; ord är om längtan för löneförhöjning, uppskattning av kapitalistväldets (o)fria marknad av chokladbollsvatten & parfymerade sanitetsskydd, samt hur konspirationstro - forna punkhjältars information - vara FOLIEartat. 

 
 

OPERATION IVY \ FREEZE UP.
Empty factories to the east & all our waste;
THE SHAPE OF THINGS THAT CAME
shows on the broken workers face.
To the west you'll find our silicon promised lands where
machines replace our minds for systematic profit plans.
The course of human progress staggers like a drunk -
it's steps are quick & heavy
& it's mind is slow & blunt.
I look for optimism but I just don't know;
it's seeds are planted in a poison place
where nothing grows.

One nation stands the tallest, radiating blinding light;
plastic & fluorescent energy robbing us of sight.
Set in our way (content with our decay)
we wave the flag of freedom as we conquer & invade.

The well rehearsed lines from our elated politicians
no longer offer solace - we can see the self destruction.

Static & division is increasing like a storm,
Nothing can be changed
except ourselves,

 
 

oO7\oO8
ledsnades på television.

 
 

oO8\oO9,
 

Vid begynnande bruk av PSYKEDELIKUM tornade SYMBOLIK - Ögon. Pyramider. Hieroglyfter. Farao. - upp sig (ickebias; saknade tillstymmelse till esoterisk el. alternativhistorisk nyfikenhet). Att Roky Ericksons (13TH FLOOR ELEVATORS) estetik nyttjat egyptologiskt symbolspråk väckte aptit för veta: veta ORSAK till det undermedvetnas förkärlek. Horus Öga är förmodat tallkottkörteln\tredje ögat, & under denna tid vaknade dettas MORFOS.

 
 

o1O.
 

Eggande kollision i tid & rum, med det X vems rara mor är Lukas Bonnier & Margareta Toss OTROSAVKOMMA. Han erfarit Frimurares hot, lönndoms papir, logikstridande sammanträffanden knutna till familj, arbete inom bankväsende samt till viss del media - & betydligt mer intresserad av konspirationsteorier än vad jag var.
 

Även analytiskt vass så som svärd, & misstänksam rörande släktes orimliga myckental av ledande positioner & nyckelroller (exv. imperium BONNIER & syster som en av Miljöpartiets yngsta förmågor) vilket icke ENDAST kunde bero på kompetens.
 

Ytterligare skrivet under titel NAZISVIN.

Framkommit att Z otappert kallat den fysiska MISSHANDELN av min kropp\medvetna vanvården av min själ, för att vi Inte klickade, när han till en av hans nära vänner berättade varför vi bröt. Anser detta djupt orättvist & innehar så ej heller respekt för att inte vara skvallerbytta ur trut om förtäljd mystik.

Misshandel är förlåtligt - att ej bekänna & taga ansvar är det inte. I synnerhet inte när en är med en F!-tös & tillsammans med henne engagerar sig inom partiet (åtminstone i våras; herrejösses, så snett det kan tippa. Nåväl).
 

Var god bär skuld.
 

Fenomenet dysfunktionella relationer färgade av destruktion är fö. EXTREMT synbar symbolik att förknippa med traditionell konspirationstilltro; dynamik Samhällsanda & Medborgare är nämligen minnande om dynamik Gärningsman & Offer - nedbrytande & förledande information i syfte säkrad makt; avväpnande våld om trots. Normaliseringsprocess & glupskhet för dominans.

Var drag Människa kan visa, kan så även Civilisation i stort bära. Sadism behöver ej ens beskyllas; djuriska begär allena, kan förklara.
 

Givetvis,
& denna vetskap slog nu rot.

 
 

o11.
 

Anti-zionism - dess understrukande särskiljning & indoktrinering för expansion - & anti-semitism är inte samma sak, även om så önskas ingraveras i omdöme. Tabut att ventilera samt debattera att sådan procentuellt liten - SKITLITEN - gruppering (att hålla medmänniska om ryggen endast i egenskap av att denne är judisk, är fö. att på alldeles egen hand betona judisk börd som väsentlig avskiljning från Andra) besitter MARKANT herravälde, är häpnadsväckande.

Att påtvingande elit är judisk är inte relevant öht! Att dessa själva nyttjar epitetet för att freda sig från vår resning, är dock i högsta grad relevant - detta är varför det tåls att talas om. Konspirativt el. ej är det än mer häpnadsväckande att vi Andra - BETYDLIGT FLER - ej sammanstråla & störtar dessa, för balanserande vinning. Personligen önskar jag endast kräla nedom utvald, diamant till karl - ej hagalen, äcklig ROTHSCHILD-fot. Fy fan.
 

Energi ägnades obskyra videos\texter - sublimt perverterad barnkultur (exv. DISNEY) samt ÖGAPYRAMIDs spridda skur, högbelyst. Skrev mkt Jungeljerta-poster om dessa tankar - dessvärre är just o11s hårddisk problematisk att nå, om än än existerande. Vi får lov att jubla när det finns möjlighet att återpublicera dessa retroskrifter!
 

Detta var även det år jag en första gång yppade att det tedde sig som så, att makthavande - hanterande polemikens handdockor & artikelutrymme - i vilje sökte skapa civilisituation där människor infödda i nation Svea ska leva i stridslysten KLYFTA med Sveas invandrade. En av mången eldad KONFLIKT vilken håller oss Andra upptagna med varandra.

 
 

o12.


I Illersjö levdes med KEX. Förflutet var blekingegossen socialist (rucklet prytt av båd Jesus & Palme). Vid 9/11 exploderade (pun) för honom - & för massa, ty att sken kan bedra framkom kristall - dock misstro rörande rapporterings hederlighet, & när han vid efterforskning fann sig sviken kom pendel i pol - klassiskt, ty bipolär; extremer.
 

Bittra synaptoriska strukturen & manodepressiva kemin förvred tyvärr hans vakna blick bli för.störd, & slakheten i hans förslappade ryggrad förhindrade geist & intellektuella samtal. Vi var tangent-\telefon-vänner från oO9 & talade till & från politisk struktur - om än inte djuplodande. Under den tid vi för utomlagligt projekt levde tillsammans, så även som par, talade vi däremot inte mkt alls; han avbröt medicinering & var ett svart jävla hål av självömkan & vidrigt varande. 

Men vid ett tillfälle såg vi en dokumentär häftigt kritisk gentemot Zionism. Trots att jag fann den tänkvärd valde han att harhjärtat byta till lättsmält dokusåpa: »Orkar inte.« Ynkrygg. Om så bara ynka % av vad som presenterades är faktisk fakta, är det väl värt att syna.

 
 

o13.


Åter med Z, i EL BERGUEDÀ där vi levde i internetskugga. Klentrogenhet till trots slentrianskummades förr konventionell media  (under skepsis, samt främst artiklar kring vetenskap & kultur) - fram till denna period av skugga; av LJUS. Att åter skåda rubriker var att intuitivt STUDERA dessa.

 
 

o14
 

Juni-ensammen i idyllisk rö'stuga i jämtländska BRUNFLO. Tusentalet sidor bladade fingrarna de mina, varav hundratalet av dessa bestod av bok vilken jag valde ty dess retning sade stoff vara om ondska, vilket sårbart naïvt sinne nödgades förstå. Namnet är bortglömt, så som en & annan detalj & exempel vilka om inte skulle nämnas. Tyvärr.

Skrift kretsade kring girighet, territoriell trängsel samt massmord - & var ej särskilt subtilt mån att föra fram fördolda sådana till ljuset: det dunklas 'bortglömda' förintelser.

Julis BERLIN deltog jag i 2 AYAHUASCAceremonier ledda av synkretiska religionen Santo Daime. Shaman var judisk, vi omgav sexuddigt altare & hymn sade Krigare Ogin indoktrinerar för illumination SAMT att sinne av självbevarelsedrift ej fick aya i flöde i sådant sammanhang utan först när lunamyllas nakna himmel omfamna. Oavsett vad fick detta mig illa till mods inför spektaklet, & vid nästa tillfälle befinner jag mig i peruanska, rena vidder.

 
av  AZEMINE .

av AZEMINE.

 

o15.


LYSERG SYRA DIETYLAMID i generositet, vilket finstämt skapa barnasinnes öppenhet - vilket kombinerat med lärt, vuxet psyke är guld & gröna skogar för ens inre inveckling - avveckling - utveckling.
 

Komisk parentes är att jag denna tid var tillsammans med Vetenskap O Folkbildning-vurmande drummel. Skapade i lindrande syfte ett ANTI-VoF.

 
 

o16.
 

Cirka årsskifte fick jag i den härva vilket är Zuckerbergs Ansiktsbok kännedom om flerdimensionella gräsrotsrörelsen DE FRIA, ingivande inträngande resonans. Aktiva. Blankröstare. Ej blå ej röd, ej höger ej vänster. Vackra värderingar. SEENDE.
 

Likt jag.
 

Av öra för tal & psyke för text, öga gentemot öga samt digitsamspråk & flertalet föreläsningar har jag funnit vilja att engagera mig, ty; fastän av ungdom (skapad o13) oordnat omognad, är den även skattkista av klokenskap, potential & FLOCK.

 

o17.
 

Vad framtid bringa återstå att LEVA.